OPRAVA ÚSPORKY

U tzv. úsporných žárovek je jejich konec životnosti většinou dán vadou v elektronice. No ale to není důvod, proč si tuto elektroniku nevyrobit sami, a k tomu třeba ještě na napětí jaké máme k dispozici v autě nebo na portejblu, tedy například na 12V. Zde si popíšeme metodu jak oživit 5W úsporku, ale bylo by vhodné předem si uvědomit, že každý jiný příkon klade na obvod jiné nároky. Zásadou je celý magnetický tok převést na energii, v závislosti na sycení jádra a zatížení tranzistoru. Pokud použijeme lampu s vysokým příkonem, bude méně svítit a tranzistor se bude značně zahřívat. V tomto zapojení se dá také použít běžná 18 nebo 20W zářivková trubice. Přesto, že ji budeme „krmit“ jen 4 watty, i tak dá dostatek světla.

Tajemstvím zapojení je získání vysokého napětí pomocí transformátoru. Obvod je tzv. "fly-back" konstrukce, kdy je tranzistor běhen části cyklu vypnutý a změnou magnetického toku v jádru transformátoru se na něm indukuje vysoké napětí, které pak prochází plynovou náplní v baňce a ionizuje molekuly plynu, čímž vzniká ultrafialové záření. Na vnitřní straně baňky je nanesen fluorescenční povlak který přeměňuje ultrafialové záření na viditelné světlo.

Za normálních podmínek jsou na koncích baňky (na přívodech) malé žhavicí vlákna, které ohřejí plyn a tak umožní zapálení výboje i při (relativně) malém napětí, kolem 400V. My však nebudeme dodávat energii do žhavení, ale místo toho přivedeme na elektrody větší napětí, přes 1 000V, a to je důvod proč je na sekundárním vinutí transformátoru 500 závitů. Vzhledem k tomu, že zde máme dosti vysoké napětí, nemůžeme sekundár navinout jen tak halabala, čili „divokým“ vinutím, ale doporučuji vinout závity těsně u sebe v rovnoměrných vrstvách a každou prokládat vrstvou izolace. Nejlépe se osvědčila klasická izolepa.

Takže k tomu transformátoru. Jak je ze schématu vidět, má 3 vinutí na feritové tyčce například ze starého AM rádia, ploché nebo kulaté. Prvé (dle schématu) vinutí má 10 závitů a sloučí jako zpětnovazební. Dalších 50 závitů zapojených do obvodu kolektoru tvoří primární vinutí transformátory, sekundární vinutí je již zmíněných 500 závitů. Průměr vodiče pro zpětnou vazbu a sekundár není kritický, můžeme použít 0,25 mm nebo i slabší. Pro primární vinutí použijeme raději silnější vodič, asi tak 0,5 mm. Tranzistor je typu 2N 3055 (nebo plastové provedení, TIP 3055), případně KF603. Při provozu se dosti zahřívá, a proto je vhodné jej upevnit na chladič.

Po propojení všech součástek (zkontrolovat správnost zapojení!) připojte na velmi krátkou dobu napájení. V případě, že se úsporka (nebo zářivka) nerozsvítí, jsou velmi pravděpodobně přehozeny vývody zpětnovazebního vinutí. Pokud bychom v tomto případě nechali napájení připojeno déle, dojde k přetížení a poškození tranzistoru.

Obvod odebírá z napájení 12 V 250 mA při 5 W úsporce nebo 18 W zářivce. Odpor 1k v bázi můžeme snížit třeba na 820 ohmů, tím se jas mírně zvýší ale proud stoupne. Větší účinnost má tento obvod při napájení 6 V, pak odpor 1k v bázi můžeme snížit až na 220 ohmů a tranzistor zůstává chladný.

Pokusné zapojení

Více podrobností k tomuto zapojení můžete získat na http://www.electronicsmaker.info