SÉRIOVÉ A PARALELNÍ SPOJENÍ ODPORŮ

V radioamatérské praxi se může stát, že nemáme právě po ruce odpor určité hodnoty. V tom případě si můžeme pomocí sériovým nebo paralelním spojením odpůrků, které jsou k dispozici.

ODPORY SPOJENÉ DO SÉRIE

Také se někdy říká „za sebou“, jejich zapojení je na následujícím obrázku.

последовательное соединение резисторов

Jejich výsledný odpor je možno vypočítat podle vzorce:

последовательное соединение резистров

Čili – výsledný odpor je rovný součtu obou samostatných odporů.

ODPORY SPOJENÉ PARALELNĚ

Také se někdy říká „vedle sebe“, jejich zapojení je na následujícím obrázku.

параллельное соединение резистров

Zde je již situace jiná, než v předešlém příkladu. Výsledná hodnota je menší, než hodnota kteréhokoli z těchto dvou odporů, jednoduše se dá určit ze vzorce:

параллельное соединение резисторов

Příklad výpočtu:

R1=20 kΩ
R2=30 kΩ
R= 20*30/20+30=12 (kΩ)

Pokud tyto dva odpory mají stejnou hodnotu, pak je výsledná hodnota rovna jejich polovičce. Zkusíme se přesvědčit:

R1=100 kΩ
R2=100 kΩ
R=100*100/100+100=50 (kΩ)