OCHRANA VSTUPU PŘIJÍMAČE

Tranzistorový přijímač, který pracuje na kmitočtech blízkých ke kmitočtům jiných výkonných stanic může v nejhorším případě dopadnout tak, že prvý tranzistor dostane také napětí, že odkráčí do věčných lovišť. Jako ochrana se často používají antiparalelně zapojené diody, které při napětí větším než 0,7 V přebytek napětí zkratují, jenže v tomto zapojení dochází ke vzniku dalšího rušení směšovacími produkty, které vznikají na těchto diodách. Těmto nepříjemnostem se můžeme vyhnout použitím zapojení podle obrázku.

Ochranný obvod se skládá z diody D1, kondenzátoru C1 a odporů R1 a R2. Pomocí děliče R1R2 nastavíme na diodě D1 menší napětí, které ji udržuje zavřenou. Objeví-li se na laděném obvodu napětí více než je nastavené děličem + 0,7V, dioda se otevře a k laděnému obvodu je tak paralelně připojen kondenzátor C1. Tuto úroveň samozřejmě můžeme upravit změnou odporů děliče.

"Das elektron" 12-1975