OCHRANA OBJEKTŮ

POZOR!

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušování zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Vysílač ochranné signalizace na 27 MHz.

V tomto článku je návod, jakým způsobem si zabezpečit hlídání vzdálených objektů, třeba garáže, auta na parkovišti, nebo chatky na zahrádce a podobně. Samozřejmě to má ale jeden háček, popis je určen těm, kteří mají k dispozici CB staničku, nebo alespoň přijímač na toto pásmo. Takže stručně, oč zde běží. Pokud dojde k sepnutí ochranného obvodu (není součástí tohoto popisu, to již nechávám na každém konstruktéru, jak si to zařídí), ochranný vysílač začne vysílat signál, který přijmeme na výše zmíněném přijímači – no a další kroky snad nemusím popisovat. Například jeden z žáčků při konstrukci tohoto zařízení využil „střeva“ z osvěžovače vzduchu, který při zaznamenání pohybu ve své blízkosti foukne trochu smradu (hihi) do prostoru, v tomto případě sepne vysílání.

Je to v podstatě jednoduchý vysílač pracující s frekvenční modulací na pásmu CB, na předem určeném kanálu. Předem doporučuji sledovat v dané lokalitě některé vhodné kanály, zda na nich není hustý provoz, a vybrat ten nejméně používaný. Na tento kmitočet (kanál) pak vybereme krystal. Pro napájení vysílače postačí i starší autobaterie (akumulátor), i s malou kapacitou, jelikož se předpokládá že vysílač nebude v provozu delší dobu. Pokud je k dispozici síťové napájení, můžeme použít jednoduchý usměrňovač, ale v případě výpadku sítě je zařízení nefunkční, raději ten síťový zdroj použijte k dobíjení akumulátoru. Samozřejmě se předpokládá, že přijímač doma bude v provozu trvale. Když uvážíme, že naprostá většina přijímačů pro CB pásma má tzv. squelch (skvelč), tedy umlčovač šumu, který otevře přijímač až po přijmu dostatečně silného signálu, tak toto zařízení během svého „hlídání“ nikterak neobtěžuje a nebudí pozornost.

Schéma vysílače

Na obrázku je schéma zapojení jedné z možných variant takového vysílače. Jak je zřejmé, je to v podstatě jednoduchý dvoustupňový vysílač s výstupním výkonem kolem 0,5 W, s kmitočtovou modulací kmitočtem tónového generátoru. Takovýto vysílač ve spojení s přijímačem o citlivosti 0,5 až 1 uV (mikrovolt) může zajistit dokonalé spojení s objektem ve vzdálenosti 300 až 700 metrů, v závislosti na místních podmínkách.

Hodnoty součástek vysílače

Vysílač je navržen v typickém zapojení, tranzistor T1 tvoří oscilátor stabilizovaný krystalem pracující na základním kmitočtu. Kmitočet krystalu vybereme dle požadovaného kanálu CB rozsahu. Oscilátor je kmitočtově modulován pomocí LC obvodu složeného z cívky L1 a varikapu D1, zapojeného do série s krystalem. Na varikap přivádíme napětí s pilovitým průběhem, vyráběné multivibrátorem s integrovaným obvodem. Jak ukazuje praxe, lepší FM modulaci docílíme při použití pilovitého průběhu modulačního napětí, než při použití pravoúhlých impulsů. Pokud ale budete chtít použít pravoúhlé (obdélníkové) impulsy, odpojíte odpor R4 od vstupu integrovaného obvodu a připojíte jej k jeho výstupu (pin 3).

Výstupní zesilovací stupeň výkonu je opět zapojen zcela běžně, s tranzistorem T2 pracujícím bez počátečního předpětí báze. Na jeho výstupu je použit jednoduchý PI článek, který slouží  jednak k potlačení všech nežádoucích kmitočtů na výstupu do antény, a jednak k přizpůsobení výstupní impedance zesilovače k impedanci antény, kterou představuje kus vodiče. Vysílač je zhotoven na jedné desce plošného spoje, podle dalších obrázků.

 

Plošný spoj vysílače

Rozmístění součástek

Cívky jsou navinuty na kostřičkách ze starých vyřazených TV přijímačů, cívka L1 = 18 závitů, L2 = 8 závitů, L3 = 5 závitů, L4 = 17 závitů, vše měděným smaltovaným vodičem o průměru 0,2 až 0,3 mm těsně závit vedle závitu. Vysokofrekvenční tlumivka Tl1 je navinuta na půlwattovém odporu nad M1 a činí 100 závitů smaltovaným vodičem průměru 0,12 až 0,16 mm, navinuto tzv. „divoce“.