OCHRANA VSTUPU PŘIJÍMAČE

Při používání tranzistorového přijímače na kmitočtech blízkých silného místního rozhlasového vysílače, nastává riziko poškození prvého tranzistoru vysokým napětím indukovaným v anténě. Někdo doporučuje zapojit na vstup dvě diody antiparalelně, ty pak omezí vstupní napětí na 0,7 voltu. Ale – co je v tomto případě nepříjemné, na diodách vznikají kombinace interferenčních kmitočtů. Ale tomu se dá vyhnout použitím následující metody znázorněné na obrázku.

Ochranný obvod zde představuje dioda D1, kondenzátor C1 a odpory R1, R2. Tyto dva odpory tvoří dělič napětí které se přivádí na diodu D1 (křemíková) a zavírá ji. Pokud anténa dodá na obvod větší napětí, dioda se otevírá a vstupní obvod je přemostěn kondenzátorem C1, což způsobí pokles napětí signálu přiváděného na bázi tranzistoru. Úroveň aktivace ochrany v tomto zapojení je nad 0,7 V a dá se nastavit změnou odporů děliče R1 a R2.

Tento obvod byl s úspěchem testován v běžném krátkovlnném přijímači jako ochrana při provozu BK.


"Das elektron" (Rakousko), 1975, N 12