OCHRANA VSTUPU PŘIJÍMAČE

Při používání tranzistorového přijímače na kmitočtech blízkých kmitočtům silných blízkých stanic (například soused radioamatér s „topením“), vzniká nebezpečí poškození vstupního tranzistoru vlivem značného napětí přivedeného z antény. V některých případech se jako ochrana proti přepětí používají dvě paralelně spojené diody s opačnou polaritou, které zkratují signál s napětím nad 0,7 V. Jenže v tomto případě dochází na diodách k směšování a vzniká rušení kombinačními kmitočty. Toto je možné odstranit při použití následujícího zapojení.

Ochranný obvod se skládá z diody D1, kondenzátoru C1 a odporů R1 a R2. Odpory tvoří dělič napětí, který přivádí na diodu D1 závěrné napětí a dioda je proto nevodivá. Po příchodu vyššího napětí se dioda otevře a vstupní laděný obvod je překlenut kondenzátorem C1, což citelně sníží velikost napětí signálu přicházejícího na bázi nebo gate vstupního tranzistoru. Velikost závěrného napětí je možno upravit výběrem hodnot odporů R1 a R2, vhodné je něco přes 0,7 V. V původním zapojení byla použita dioda SAY10, ale je zde možno použít libovolnou křemíkovou impulsní diodu (v pokusném ověřovacím vzorku byla použita dioda z vadného zdroje z počítače).

Das elektron (Rakousko) 12/1975