LADICÍ OBVOD ANTÉNY K FT-857D

Jelikož tento (jinak velice vhodný stroj na portejbly) nemá zabudován antenní tuner, je aktuální otázka jeho spolupráce s nejrůznějšími anténami, zvláště během výletů a expedic, kdy je občas nutné použít „jakousi“ provizorní anténu. Na webu jsem našel zapojení podle návrhu RK3ZK, které se mi docela zalíbilo, autor si jej vybral z následujících důvodů:

1. Zapojení má vysokou účinnost, kolem 80%, což je obrovskou výhodou při práci s QRP, oproti dnes běžně používaným obvodům tvaru T které mívají účinnost 20 – 60%.

2. Transceiver je galvanicky oddělen od antény, což umožňuje pracovat v bouřkových obdobích v horách, kde je poměrně značné napětí statické elektřiny.

3. V konstrukci nejsou použity feritové materiály, výroba cívky je velice jednoduchá.

4. Při ladění se vyskytuje pouze jedna výrazná rezonance, nesprávné naladění antény je tedy téměř nemožné. Zapojení má dva ovládací prvky, LADĚNÍ a VAZBA. Správné naladění je možno provést i v režimu příjmu, podle sluchu.

5. Tímto zapojením je možno přizpůsobit jak zkrácenou, tak i prodlouženou anténu. Rozsah použitelných impedancí antény je odhadován od 1 ohmu až po 2 kiloohmy.

Tento typ přizpůsobovacího obvodu se pohodlně vyrovnává s reaktancí antény, současně plní funkci preselektoru přijímače a hlavně efektivně filtruje harmonické kmitočty vysílače. Na obrázku je uvedena konstrukce tohoto zařízení určená pro pásma 80 - 40 - 30 – 20 metrů, které jsou velmi populární na expedicích. Samozřejmě, že je velmi jednoduché rozšířit jeho rozsah až do pásma 10 metrů. Pokud není požadováno použití pásma 80 metrů, jednoduše vynecháte přepínač Př1 a zmenšíte počet závitů cívky L2. Pro indikaci správného naladění slouží vestavěný PSV metr transceiveru.

Vazební cívka L1 má 5 závitů lakovaným (smaltovaným) měděným vodičem o průměru 1 mm s délkou vinutí 12 mm u dolního konce cívky L2. Cívka L2 má 27 závitů stejným vodičem s odbočkou na 10 závitu od dolního, uzemněného konce, délka vinutí 55 mm. Obě tyto cívky jsou navinuty na průměru 30 mm. Kondenzátory libovolné se vzduchovým dielektrikem.

Zpracováno na téma http://goryham.qrz.ru/