NVIS anténa pre ARES.

(Miroslav Horník, OM3CU)

        Na základe skúseností z posledného cvičenia ARES a jeho vyhodnotenia na stretnutí rádioamatérov v Poprade 2011 som sa rozhodol vylaborovať anténu pre spojenie odrazom od ionosféry, ale s použitím na krátky skok. Tak, aby bolo možné v podmienkach tiesňovej prevádzky komunikovať na vzdialenosti do 300 km počas celého dňa s použitím malých výkonov cca 10 až 50 W. Inšpirovala ma k tomu aj anténa k rádiostanici britských špeciálnych jednotiek PRC316, ktorá sa používala na spojenie do 400 km s výkonom 4 W pri prevádzke CW. Náhodou sa mi dostal do rúk aj návod k zariadeniu SEG15D, čo je polovodičové zariadenie vyrábané v bývalej NDR s výkonom 15 W a frekvenčným rozsahom 1,6 až 12 MHz. Keďže zariadenie bolo určené aj na poľnú prevádzku, bola k nemu dodávaná aj poľná anténa. Táto bola riešená ako invertované „V“ so stredom vo výške 3,75 m. Využil som teda tabuľku dĺžok ramien k tejto anténe a zostrojil som si krivku pre pásma 3,5;  5,3;  7,1 a 10,1 MHz. Z toho mi vyšli dĺžky ramien mierne odlišné od klasického dipólu vo výške aspoň 10 m. Takto zistené dĺžky som si naznačil farebnými páskami na dipól pre 3,5 MHz a otestoval pri natiahnutí dipólu vo výške 1,5 až 2,2 m, čo zodpovedá približne poľným podmienkam.

Anténu som na jednotlivé pásma skracoval navinutím na plastovú kostričku určenú pre závesnú anténu k RF10. Táto kostrička zároveň slúži ako izolátor.

Kotvenie izolátora robím polypropylénovou murárskou šnúrou s hrúbkou 2 mm ktorá má vysokú pevnosť a je aj výborným izolátorom. Cievka aby sa nerozmotala je poistená kúskom šnúrky používanej na vyťahovanie žalúzií, ale môže to byť kľudne aj drôt. Pri meraní prístrojom MFJ-259 nebolo SWR horšie ako 2,3 v žiadnom pásme, okrem CW časti pásma 3,5 MHz kde bolo 2,8. Dôvodom je, že dipól bol ladený do SSB časti pásma okolo 3,75 MHz. Tam bolo SWR 1,8. Takéto hodnoty považujem za vyhovujúce aj bez prispôsobovania anténnym dielom. Dĺžky jednotlivých úsekov od stredného izolátoru kde je pripojený koax 50 Ω priamo bez symetrizačného členu sú nasledovné:

10,1 MHz = 6,2 m

7,1 MHz = 9,25 m

5,3 MHz = 12,25 m

3,75 MHz = 18,75 m

1,9 MHz vychádza hodnota (teoreticky z grafu) =   32,3 m.

Poslednú hodnotu som netestoval. Anténu som otestoval pre pásmo 3,5 MHz 31.12.2011 na Čertovom kopci, referenčné číslo SOTA BA003 prevádzkou SSB a stanica OK2DEY pri Ostrave ma brala o 1308 UTC za 59, OK1KSO na Lysej Hore ma bral 57 až 59. Používal som zariadenie Kenwood TS130V s výkonom 10 W a anténa mala najvyšší bod vo výške asi 1,9 m. Na zemi bolo asi 3 až 5 cm snehu, konce antény boli na vetvách stromu vo výške cca 1,5 až 1,7 m. Viac staníc na pásme nebolo takže nebolo možné viac testov uskutočniť. Definitívne som označil jednotlivé polohy na ramenách kúskami zmršťovacích izolačných trubičiek rôznych farieb. Pre 10,1 MHz som použil červenú, pre 7,1 čiernu a pre 5,3 žltú. 3,5 MHz značiť netreba. Je vhodné na kostričky poznačiť tieto údaje aj s farbou značky, aby sme  nemuseli bádať koľká to značka je.