ZDVOJOVAČ HLASU

Pokud si chcete se svým koníčkem také užít trochu legrace, zkuste si postavit následující přístroj. Zvuk snímaný mikrofonem (váš hlas) změní svou barvu, zkreslí se. Prostě toto zapojení má na svém výstupu dvojnásobný kmitočet přiváděného signálu, a tak může vzniknout velmi lehce třeba i hlas „mimozemšťana“, zapojení je na obrázku 1. Nejlépe je činnost zařízení patrná u zvuků s vyšším kmitočtem, jako tenký hlásek, hvízdání a podobně.

Princip spočívá v tom, že hlas přijatý mikrofonem je zesílen tranzistorem T1 a přiveden na transformátor, který má dvě sekundární vinutí. Při pokusech v radiokroužku jsme použili tak zvaný budicí transformátor ze staršího typu stolního tranzistorového přijímače, sloužící původně k rozdělení nf signálu na dva tranzistory koncového stupně nf zesilovače. Je ale také docela možné, použít jiný transformátorek, třeba i síťový se sekundárním vinutím 2 x 6 nebo 2 x 12 V. Možná by bylo také zajímavé, jak bude vypadat hlas v případě, že transformátor bude mít nesouměrné vinutí – třeba 5 V + 8 V (tzv. Zvonkový) a podobně. To jsme nezkoušeli. Na výstupy transformátoru jsou připojeny diody, je jedno zda germaniové nebo křemíkové – jejich úkolem je zdvojení kmitočtu. Následně signál zesílíme dvoustupňovým tranzistorovým zesilovačem, který má na výstupu výstupní transformátor s reproduktorem. Výstupní transformátor pochází také z výše uvedeného přijímače.

Na jednu dvojici v kroužku již výstupní transformátor nezbyl, takže po společné poradě všech žáčků bylo přijato nádherné řešení – pomocí integrovaného obvodu LM386, podle obrázku 2. Prostě místo primárního vinutí výstupního transformátoru zařadili do kolektoru tranzistoru T3 odpor 1k až 4k7 a zesílený zvuk z kolektoru vyvedli přes kondenzátor 5 uF do integrovaného obvodu v klasickém zapojení. Tím také dosáhli silnějšího zvuku, a výsledný efekt byl pak mnohem lepší.

Tranzistory jsou libovolné křemíkové, nebo mohou být dokonce i germaniové, v kroužku máme křemíkové tranzistory označeny jako TUN – Tranzistor Univerzální N-P-N, případně TUP (P-N-P) a podobně, je to směs tranzistorů vypájená ze starých desek, jako různé typy KF, KC, BC atd. Jelikož vámi použité tranzistory mohou mít zesilovací činitel značně odlišný od námi použitých, doporučuji při uvádění do chodu laborovat s odpory v bázích – 22k a M1.

Obrázek 1 – zapojení zdvojovače hlasu

Obrázek 2 – NF zesilovač

Součástky zesilovače:

C1 – Ellyt 5  uF                C2 – Ellyt 2,2  uF     C3 – M1
C4 – Ellyt 470  uF            C5 – Ellyt 470 uF
R1 – 1k až 4k7                R2 – 47k                R3 – 2,7 ohmu

Repro – reproduktor 8 až 16 ohmů.