Třístupňový NF zesilovač k přijímači

 

Nízkofrekvenční signál z běžce potenciometru přivádíme na zesilovač, který nám zajišťuje celou citlivost přijímače. Má poměrně značné zesílení, proto by prvý tranzistor měl být nějaký typ s co nejmenším vlastním šumem, například KC238 a podobný. Ale když není, tak holt není, klidně použijte nějaký jiný. Zbývající dva tranzistory jsou libovolné křemíkové typy, např. získané ze starých tranzistoráků, televizí a podobně. Z kolektoru posledního tranzistoru je do báze prvého zavedena zpětná vazba, která nám nastavuje pracovní bod a tím i zesílení. Při uvádění do chodu zapojte místo odporu 27k ve zpětnovazební smyčce odporový trimr s hodnotou kolem 100 k a jeho pomocí nastavte napětí na kolektoru tranzistoru T7 kolem 6 V. Po nastavení vypněte napájení, trimr odpojte, změřte a místo něj zapojte pevný odpor odpovídající hodnoty.

 

Po připojení sluchátek s vyšší impedancí, kolem 2 – 4 kiloohmy, kontrolujeme funkci našeho  zesilovače, jestli slyšíme slabý šum. Pokud bychom slyšeli pískání, znamenalo by to, že zesilovač má příliš velké zesílení a rozkmital se. Pak zkusíme zvětšit kapacitu elektrolytických kondenzátorů zapojených v kolektorech T5 a T6, pokud nepomůže ani tohle, nezbude nám, než vyměnit tranzistory za nějaké s menším zesílením. Příliš velký šum ve sluchátkách nám dává najevo, že tranzistor T5 je nevhodný, je nutno jej vyměnit za nějaký jiný s nízkým šumem. Dále můžeme zhruba zkontrolovat funkci tak, že se dotkneme prstem báze tranzistoru T5, mělo by se ozvat bručení, nebo silná místní rozhlasová stanice. V tom případě, když máte k dispozici nf generátor s regulovatelným výstupem (já ne), můžete si ověřit citlivost přijímače.