Nízkofrekvenční generátor RC

Bylo – nebylo. Parta CB nadšenců si jednou řekla – když oni ti HAMové používají telegrafii, což si ji natrénovat také! Bude se to hodit, takhle alespoň nikdo nebude tušit, o čem se domlouváme. Vždyť ono je to vlastně takové šifrování pro utajení…..

A jak na to. Na obrázku je zapojení velmi jednoduchého generátoru nf kmitočtů s jedním tranzistorem a s minimálním počtem použitých součástek. Tranzistor zde pracuje jako zesilovač nízkofrekvenčního signálu v zapojení se společným emitorem a s odporovou zátěží v obvodu kolektoru (R6), odkud se zesílený signál přivádí na bázi přes tříobvodový kmitočtový filtr, skládající se z odporů R1, R2, R3, R5 a kondenzátorů C1, C3, C4. Na jeho kmitočtu dochází k obracení fáze signálu potřebné k naplnění podmínek generace kmitů požadovanou kladnou zpětnou vazbou. Výstupní signál si přivedeme na mikrofonní vstup  radiostanice.

Tranzistory nejsou jako stavebnice lego, každý je trošku jiný (má jiné vlastnosti), proto odpor R4* kterým nastavujeme předpětí (přesněji proud) báze, doporučuji pro prvé laborování nahradit odporovým trimrem M1 až M22, a tím si nastavit nejsilnější čistý signál na výstupu a pak jej změřit a nahradit příslušným pevným odporem. Ve schématu uvedená hodnota vyhověla při pokusech s tímto zařízením, s jiným tranzistorem může vycházet jinak. Pomocí potenciometru R6 můžeme nastavit úroveň výstupního signálu tak, abychom docílili dostatečně hlubokou (silnou) ale přitom nezkreslenou modulaci.

A nyní to hlavní, jak nastavit kmitočet generovaný tímto oscilátorem. Kapacitu kondenzátorů C1 – C4 ve filtru určíme pomocí vzorce:

kde:

C = kapacita kondenzátorů C1 = C2 = C3 = C4 ve Faradech;

R = hodnota odporů R1 = R2 = R3 v Ohmech

f = požadovaný kmitočet v Hertzech.