JEDNODUCHÝ NF ZESILOVAČ

Stalo se, že jsme v radiokroužku měli plnou krabici nějakých plošných spojů s germaniovými tranzistory, takže jsme museli vymýšlet, co s nimi. Nakonec zvítězil nápad, že by jsme z nich mohli vyrobit moduly univerzálního nf zesilovače, který by se pak mohl použít do dalších zařízení, jako přijímačů, hlasitý telefon, megafon a podobně. No a protože na oněch deskách byly i nějaké výkonové tranzistory, bylo rozhodnuto, že to budou zesilovače na reproduktor. Ještě je sestrojit tak, aby byly co možná nejjednodušší a s co nejméně součástkami. Jak to dopadlo, je vidět na následujícím obrázku. Celý zesilovač se skládá ze třech tranzistorů, potenciometru s vypínačem pro regulaci hlasitosti, reproduktorku a ploché baterie – no a to je vše.

Jak je vidět, je to třístupňový zesilovač s přímou vazbou. V prvých dvou stupních (T1 a T2) jsou použity nízkovýkonové nf tranzistory, a na třetím stupni (T3) je použit výkonový tranzistor přes který protéká téměř celý proud, který zesilovač odebírá z baterie. Tento zesilovač zpracuje rozsah nf kmitočtů od 100 Hz do 6 kHz. 

Pokud tento zesilovač připojujeme ke zdroji signálu se stejnosměrnou složkou, dodržíme naznačenou polaritu, jinak použijeme oddělovací elektrolytický kondenzátor s kapacitou kolem 5 až 10 mikrofarad. Na jeho výstupu lze použít libovolný reproduktor, získaný třeba z vyřazeného rádia nebo televize, s impedancí 3 až 16 ohmů, přičemž není zapotřebí používat výstupní transformátor. Při použití reproduktoru 3 až 4 ohmy by napájecí napětí nemělo překročit 4,5 V (plochá baterie), přičemž je maximální nezkreslený výstupní výkon kolem 150 mW. Při použití reproduktoru s impedancí 8 až 16 ohmů můžeme napájecí napětí zvýšit až na 6 až 12 V.

Zdroj http://www.kiloom.ru/