DVOUSTUPŇOVÝ ZESILOVAČ

Často se zde objevují popisy přijímačů, nebo i jiných zařízení, schopných vydávat zvuky, ale povětšině bohužel pro poslech na sluchátka. Pokud si chceme poslechnout nahlas (na reproduktor) třeba jednoduchý přijímač, nezbývá než si k němu postavit nějaký (také jednoduchý) zesilovač. Na těchto stránkách vyšlo již několik popisů zesilovačů s integrovaným obvodem, ale vždyť něco tak jednoduchého přeci jde i s tranzistory, a navíc se ještě něco naučíme, jak to funguje. Takže hurá na to.

Zapojení zesilovače je na schématu. Je to jedno ze základních a nejjednodušších zapojení určených k zesílení nízkofrekvenčního signálu z libovolného zdroje. Zesilovač můžeme buď vestavět do společné skřínky s (dejme tomu) přijímačem, nebo jej připojovat vedením – zde je ale nutno použít stíněné vodiče, aby vstup zesilovače nesbíral rušivé praskání a vrčení z okolí. Vstup zesilovače je překlenut odporem 3k3, který slouží jako náhrada sluchátek, místo níž připojujeme tento zesilovač. Audio signál pak přes vazební kondenzátor přivedeme na bázi prvého tranzistoru (BC547), pracujícího v zapojení se společným kolektorem, známého také jako emitorový sledovač. Toto zapojení má vysoký vstupní odpor (impedanci), takže zde můžeme připojit i libovolné zdroje signálu, mikrofony a podobně, v těchto případech ale vynecháme vstupní odpor 3k3 a vazební kondenzátor můžeme použít i s menší kapacitou například M1 až M47. Signál z emitoru tranzistoru BC547 přivádíme přes vazební kondenzátory a potenciometr regulace hlasitosti na bázi koncového stupně s výkonovým tranzistorem BD135. No a cesta signálu končí v reproduktoru zapojeném v obvodu kolektoru, a tím pádem pak v našich uších.