NF VOX

Přišel mejl. A že pořídil jsem si do auta síbíčko, abych měl trochu přehled o dění na silnicích, ale nyní mám dilema. Cesty si totiž zpestřuji poslechem rádia, hlavně poslouchám……….. (název stanice vynechám, nejsme zde pro reklamu). Jenže – když se ozve něco na síbíčku, pořad rádia to překryje, a tak přicházím o spoustu informací, nebo musím na chvíli zeslabit rádio, a to odvádí mou pozornost od dění na silnici. Dalo by se s tím něco dělat?

Samozřejmě, že ano. Podívej se na následující jednoduché schéma:

Kondenzátory C1 a C2 jsou elektrolytické 100 uF, na libovolné napětí, C3 kolem M1. Diody ve vzorku byly použity germaniové, ale vyhověly by i křemíkové, i když spínají při vyšším napětí (vyšší hlasitosti z CB). Pokud je požadován příposlech z FM přijímače při příjmu CB, doporučuji propojit výstup FM a REPRO odpůrkem vhodné hodnoty, je nutno vyzkoušet podle individuálního přání.