NF MIXER

Tak mi napsal jeden ze čtenářů těchto stránek, že se příliš věnuji vysokofrekvenční technice, a že postrádá nějaká užitečná zapojení z nízkofrekvenční – audio – techniky. Nu dobrá, v sešitě příprav na radiokroužky jsem po kratším hledání našel zapojení, jehož pomocí jsme připojovali několik zdrojů signálu k jednomu zesilovači. Konkrétně se jednalo o tři mikrofony na konferenčním stole, ale zapojení by se dalo použít třeba i pro dvě elektrické kytary a mikrofon zpěváka, za pokus by to stálo. Zapojení původně pochází z ARRL Handbook 2006.

Jeho základem je populární integrovaný obvod LM 386, na těchto stránkách mnohokrát popsaný, používaný v různých nf zesilovačích. Prakticky je zde možno použít i libovolný jiný nf zesilovač, který je právě po ruce. Vřele ale doporučuji zařízení zabudovat do plechové krabičky, po zkušenostech s jeho používáním. Výstupní výkon při použití obvodu LM 386 v tomto zapojení je kolem 250 mW při zkreslení kolem 5% a zátěži reproduktorem 8 ohmů.