NF NÁSOBIČ Q

 

Minule jsem vám ukázal, jakým jednoduchým způsobem je možno docílit zúžení propustného pásma vstupu přijímače. Získané poznatky však můžeme využít i pro zúžení propustného pásma nízkofrekvenčního zesilovače, pokud máme problémy s rušením kmitočtově blízkou stanicí. Také pro zájemce o telegrafii je tato metoda velmi užitečná.

 

Jedno z těchto zapojení, které si zde stručně popíšeme, popsal například G3HKD. Opět se jedná o "pdvyživený" oscilátor, který těsně před nasazením kmitů se chová podobně jako záporný odpor, který propustí jen velmi úzký rozsah kmitočtů, podle velikosti zpětné vazby. Čili přesně tak, jak jsem to popisoval v minulém článku. Stupeň zpětné vazby, a tedy prakticky šířky pásma, se řídí zesílením tranzistoru, tedy potenciometrem v emitoru. Čím menší je jeho hodnota, tím má stupeň větší zesílení, až se nakonec změní v oscilátor – rozkmitá se. No a my můžeme tento jev (jinak škodlivý) použít ke kontrole, na jakém kmitočtu vlastně pracuje. Změnu pracovního kmitočtu můžeme docílit změnou odporů 4k7 tak, aby se nám ta telegrafie co nejpříjemněji vloudila do uší. Obvykle se doporučuje kolem jednoho kilohertze, jelikož na tento kmitočet je ucho nejcitlivější, ale z vlastní zkušenosti mohu doporučit nižší – od 400 do 600 Hz. Pak se totiž dá snadněji odlišit signál jiného vysílače, vzdáleného od přijímaného kmitočtu třeba jen o desítky Hertz.

 

Pokud filtr nechceme používat, je zde vypínač (označený jako CW – SSB) kterým vypneme zpětnovazební článek a stupeň se změní v obyčejný předzesilovač se ziskem kolem 10 dB. Autor doporučuje tento obvod zařadit co nejblíže k demodulátoru, hned za regulátor hlasitosti, ale při jeho zkouškách se mi nechtělo zasahovat do (elektronkového) přijímače, tak jsem jej zařadil spolu s ještě jedním tranzistorkem jako výstupní zesilovač k vývodu pro sluchátka. No a chodilo to taky.