AUTOMAT. ŘÍZENÍ HLASITOSTI

Na stránkách http://www.elektronik-labor.de jsem po dlouhém hledání nalezl jednoduchý obvod pro automatické řízení hlasitosti v nízkofrekvenční části přijímače. Jednalo se mi o potlačení hlasitých hvizdů ve zpětnovazebním přijímači při nasazení zpětné vazby. Slabé přijímané signály nejsou potlačeny, silné tedy prochází se stejnou úrovní jako ty slabé.

Obvod funguje tak, že levý tranzistor pracuje jednak jako předzesilovač signálu pro druhý tranzistor a zároveň jako proměnný odpor řízený stejnosměrným napětím získaným usměrněním signálu z druhého tranzistoru. Při silnější signálu dostává na bázi větší napětí, které jej začne otevírat a tím jakoby zkratovat přenos signálu ze vstupu na výstup zařízení. Testy ukázaly, že regulační rozsah tohoto zapojení je asi 30 dB.

Další řešení tohoto problému s operačními zesilovači a FET určené pro přijímače DRM, tedy pro mezifrekvenční kmitočet 12 kHz je zveřejněno na http://www.elexs.de/drm12.htm