NEZEMNĚNÁ ANTÉNA

Častým problémem s portable anténou na batohu (při pěších tůrách) nebo na balkonu bývá zhotovit vhodnou dobrou protiváhu. Rovněž při umístění antény na střechu auta nebo karavanu s plastikovou karosérií nebo dokonce na lodi, to nebývá příliš jednoduché. Ale neztrácejte naději, ony totiž také existují tak zvané rezonanční radiály o délce čtvrtiny vlnové délky, které dokonale napodobí požadovanou protiváhu.

Mobilní anténa musí být montována izolovaně od jakéhokoli kovu pomocí laminátové nebo plastové desky. V napájecím bodě je použit běžný T-konektor podle obrázku, existuje jich spousta vyřazených z bývalých počítačových sítí. K jeho střednímu vývodu je připojen zářič antény, ke dvěma krajním vývodům napájecí kabel a čtvrtvlnný pahýl zhotovený ze stejného kabelu, jako napájecí, o délce lambda čtvrt krát 0,66 (což je zkracovací součinitel kabelu RG58 s impedancí 50 ohmů), příklady:

1/4 Lambda x 0.66 

Pro pásmo CB – 300 / 27 = 11,11 / 4 = 2,775 x 0,66 =1,833

Pro pásmo 20 metrů – 300 / 14 = 21,42 / 4 = 5,35 x 0,66 = 3,535

Celá tato sestava může být snadno umístěna třeba i na horní část batohu, na balkoně může pahýl ležet na podlaze.

Zdroj http://pa-11019.blogspot.cz/2011/07/no-ground-antenna-for-backpackers.html