NEVIDITELNÁ CB ANTÉNA

V městských podmínkách není vždy možné instalovat kvalitní anténu pro CB, ať již z technických důvodů, ale hlavně z „lidských“ příčin (majitel domu, chytří sousedi, atd). Přesto ale je možno použít tak zvanou „neviditelnou“ anténu, dipól na okenním rámu, podle následujícího obrázku. Možná že doma máte jiný rozměr, ale u mne je trojdílné okno s rozměry 140 x 210 cm, takže jsem použil „pozahýbaný“ dipól s těmito rozměry:

Anténa byla zhotovena z čtyřpramenné silnoproudé šnůry s bílou plastikovou izolací, všechny vodiče byly v každé větvi spojeny paralelně. Počáteční délka každého ramene byla ustřižena na 270 cm, a v průběhu ladění byla postupně zkracována, svou roli také zřejmě hrál plechový parapet a blízký radiátor ústředního topení. Pomocí vf můstku byla naměřena impedance antény na 55 ohmů, což pro připojení souosého kabelu 50 ohmů ještě vychází docela dobře. Pro provozovatele rozšířených CB stanic ale mám jednu špatnou zprávičku, tato anténa má šířku pásma pouze 600 kHz, takže perfektně pracuje jen ve dvou sousedních pásmech, ostatní jsou již slabší.

Anténa byla upevněna na okenní rám z vnitřní strany, vzhledem k tomu, že v bytě byly použity ještě staré dřevěné okna, nebylo problémem vodiče antény pomocí příchytek k rámu upevnit. U plastových oken by asi stálo za to vyzkoušet nějaké lepidlo, nebo silikonový tmel a podobné přípravky. Vylepšení PSV je možné tím způsobem, že ramena dipólu neupevníme přímo k rámu, ale s odstupem cca 15 až 30 centimetrů, pak kompenzujeme nevhodný vliv radiátoru a parapetu. Jenže – tím ztrácíme „neviditelnost“ této antény.

Vzhledem k tomu, že anténa se skládá z vodorovné i svislé části, při vysílání i příjmu zpracuje vertikální i horizontální elektromagnetické vlny a bude stejně dobře pracovat s protistanicemi používajícími antény s libovolnou polarizací. Tato vlastnost se zvláště příjemně projeví ve vyšších patrech panelových domů při práci s DX stanicemi. Jediná nevýhoda této antény je v tom, že je vlastně směrová – nepracuje do směru zakrytého budovou.