NESYMETRICKÝ DIPÓL

 

Výraz „nesymetrický dipól“ je poněkud nevhodný, samotné slovo „DIPOL“ vyjadřuje dva stejné, tedy stejně dlouhé póly. Přesto se ale v radioamatérském slangu používá tento výraz pro antény se zářiči různé délky.

 

Tuto anténu používá již delší dobu například RK3TD, a velice si pochvaluje, že má jednu výhodnou vlastnost – pracuje na několika amatérských pásmech, a co navíc, je velmi snadno zhotovitelná. Autor používá dva typy této antény – prvá má délky ramen A a B 28,05 a 13,7 metrů, pracuje na pásmech 80, 40, 20, a 12 metrů, kde má PSV pod 1,6 : 1. V pásmu 28 až 29 MHz je již horší – 3 : 1. Celková délka antény je kolem 42 metrů. Druhá verze, kterou má na chatě, používá délky ramen A a B 16,9 a 4,1 m. Na všech pásmech (mimo 80 m) má PSV pod 2 : 1.

Je samozřejmostí, že napájení takovéto antény je nutno provést pomocí balunu. Prvá verze antény má impedanci kolem 150 ohmů, druhá kolem 200 ohmů, z toho vyplývá, že je nutno použít transformaci impedance 1:3 resp. 1:4. Vhodných balunů již bylo na internetu popsáno celá řada, doporučuji zadat tento výraz do vyhledávače (Googl najde 1 220 000 odkazů). Balun 1:3 získáme například tak, že na feritový toroid navineme 17 závitů a svod (souosý kabel s impedancí 50 ohmů) připojíme k odbočce na 10 závitu.

 

Ještě bych rád upozornil na nezbytnost použití „kabelové tlumivky“ pro odstranění vlivu napájecího kabelu na vyzařovací diagram antény a odstranění „plášťových proudů“. Běžně se používají tak zvané „nacvakávací ferity“, nebo kolem 5 závitů kabelu na toroidu.

Сергей Зимин. RK3TD.