Oscilátor NE555

Výstupní kmitočet

 [Hz]

Střída

 [%]

Kondenzátor C1

 [nF]

Odpor R1

 [kΩ]

Odpor R2

 [kΩ]

     

   
Výpočty VU2POH