Náhrada integrovaného stabilizátoru.

Varianta č. 1.

V mnoha zapojeních se používají integrované stabilizátory, obvykle jsou se třemi vývody, v pouzdrech připomínajících tranzistory. Jejich používání je pohodlné, mají vstup, výstup a společný vývod, co hlavního – nepotřebují žádné další doplňující součástky. Ovšem, každý plus má svůj mínus – ne vždy je možno nahradit vadný stabilizátor stejným, nebo podobným. Ale není třeba propadat beznaději, samozřejmě, že je jednoduchá cesta jak z toho. Mnozí z vás si již jistě nepamatují na nedávnou minulost, kdy tyto obvody neexistovaly a stabilizátory se konstruovaly pomocí klasických součástek a bipolárních tranzistorů. Takovýto obvod je značně jednoduchý, a je tedy možno zhotovit kompaktní parametrický stabilizátor a dokonce s libovolným napětím, případně i regulovatelným.

Nejprve se podíváme na úplný základ takové sestavy stabilizátoru, viz obrázek:

Tento obvod tvoří Zenerovu diodu s nastavitelným napětím a jeho funkce spočívá v tom, že změna předpětí báze tranzistoru vůči emitoru mění jeho vnitřní odpor a tím i napětí na přechodu emitor – báze. Napětí Zenerovy diody se sčítá s napětím emitor – kolektor tranzistoru. Požadované napětí tohoto stabilizátoru je možno přesněji nastavit pomocí změny hodnoty odporu R1. Pokud je požadována Zenerova dioda s nastavitelným napětím, nahradíme R1 proměnným odporem – potenciometrem kterým si pak řídíme Zenerovo napětí této kombinace. Je to v podstatě pouze zesilovač proudu ke klasické Zenerově diodě, čili chová se tak, jako by to byla výkonová Zenerova dioda.

Varianta č. 2.

Další možnost, jak obejít výběr Zenerovy diody nebo integrovaného stabilizátoru je znázorněna na následujících obrázcích. Samozřejmě, že tyto stabilizátory nejsou tak účinné jako integrované, ale pro běžná použití, a zvláště tehdy není li po ruce nic vhodnějšího, plní svou službu velice dobře.

Maximální proud závisí na výkonu použitého tranzistoru. Obvod na obrázku 1 je navržen jako stabilizátor stálého napětí 10  a proud 100 mA, Zenerovy diody jsou tedy zvoleny pro dané napětí, například KZ241/10 a podobné. Obvod je navržen ve dvou verzích, s tranzistorem NPN a PNP. Zapojení na obrázku 2 je navrženo opět ve dvou verzích dle polarity tranzistoru, a slouží jako zdroj regulovaného napětí od 1 až do 12 V a proudu do 100 mA. Použitá Zenerova dioda je v tomto případě samozřejmě s napětím 12 V a proudem 5 mA, třeba KZ241/12 a podobné typy.

Zpracováno na námět http://radiomir2007.narod.ru/