VÍCEPÁSMOVÁ ANTÉNA

 

Anténa podle obrázku 1 je zhotovena ve tvaru jednoho delšího přímého vodiče a slouží k provozu na pásmech 80, 40, 20, 15 a 10 metrů, a to bez použití protiváhy. Abychom docílili rezonance v pásmu 80 metrů je zde použita prodlužovací cívka s indukčnosti 110 až 120 uH, která je navinuta na PVC trubce o průměru 19 mm a obsahuje 260 závitů vodičem o průměru 1 mm.

 

Druhá, o něco kratší verze této antény podle obrázku 2 je určena k provozu v pásmech 40, 20 a 10 metrů. Její prodlužovací cívka má indukčnost 34 uH a je navinuta na PVC trubce průměru 19 mm, obsahuje 90 závitů vodičem průměru 1 mm.

Obě tyto verze antén jsou napájeny pře širokopásmový transformátor (viz obrázek 3) s transformačním poměrem 1:49.


 

Obrázek 3

 

Pro transformátor je použit feritový toroid FT240-43, se kterým je možnost pracovat až s 200 W PEP. Prvé vinutí má 7 + 7 závitů vodičem 1 mm. Poslední dva závity vineme dvěma vodiči současně, tím vznikne vazební cívka pro připojení k transceiveru. Kondenzátor C s kapacitou 100 až 150 pF dimenzovaný na pracovní napětí alespoň 1 000 V, připojený paralelně k vazebnímu vinutí přispívá k lepšímu přizpůsobení koaxiálního kabelu na pásmu 10 m.

 

Je nutno mít na paměti, že je velice vhodné použít ještě jako ochranu před stojatými vlnami tekoucími po kabelu zpět k zařízení, vysokofrekvenční tlumivku, navinutou například koaxiálním kabelem na feritovém toroidu.