VÍCEPÁSMOVÁ KV ANTÉNA

Na obrázku 1 je schematicky znázorněna anténa, která může prakticky pracovat na všech krátkovlnných amatérských pásmech, ale má to jeden háček – mimo pásem WARC. Anténa je napájena nesymetrickým souosým kabelem s impedancí od 50 do 75 ohmů přes širokopásmový symetrizační transformátor podle obrázku 2.

Transformátor (také nazývaný BALUN, z Balanced – Unbalanced) je navinut na feritovém toroidu z vysokofrekvenčního materiálu. Při pokusech byl s úspěchem použit žlutobílý toroid z PC zdroje, testován byl pouze do 100W. Vinutí je dvěma vodiči současně 9 závitů izolovaným vodičem o průměru 0,8 mm. Jako ochrana před vlhostí byl důkladně zabalen do samovulkanizační prýžové pásky a ještě pro jistotu do plastikové lahvičky. Samotná anténa byla zhotovena z měděného vodiče průměru 2,5 mm s PVC izolací (elektrikářský vodič).

Při zkouškách poměr stojatých vln nepřesáhl v celém rozsahu hodnotu 2.

Obrázek 1 – Sestava antény

Obrázek 2 – Symetrizační transformátor (BALUN)

Tip od UA6CA