ANTÉNA VP2E

Multiband anténa pro polní podmínky

Anténa zvaná VP2E (Vertically Polarized 2-Element) je v podstatě vytvořena spojením dvou půlvlnných zářičů, díky čemuž má dvoustranně symetrický vyzařovací diagram s nevýraznými minimy (viz obrázek 1). Pro porovnání jsou zde zakresleny také vyzařovací diagramy vertikálního zářiče a půlvlnného dipólu. Jak již z názvu vyplývá, anténa má vertikální polarizaci a vyzařuje nízko nad zemí. V porovnání s všesměrovým vertikálním zářičem poskytuje zisk 3 dB ve směru maximálního vyzařování a ve směru minimálního vyzařování vykazuje útlum kolem –14 dB.

Obrázek 1 – vyzařovací charakteristika

Na obrázku 2 je znázorněna jednopásmová verze této antény a její rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Obrázek 2 – jednopásmová verze antény

ROZMĚR

DÉLKY

V LAMBDA

Délky pro pásmo

80 m

l1 = l2

0,492

39 m

l3

0,139

11 m

h1

0,18

15 m

h2

0,03

2,3 m

Na obrázku 3 je znázorněna pětipásmová verze této antény. V napájecím bodě x – x je vstupní impedance kolem 360 ohmů. Při napájení antény pomocí souosého kabelu 75 ohmů pomocí přizpůsobovacího transformátoru (balunu) 1 : 4 na feritovém toroidu byly dosaženy hodnoty PSV – na pásmu 80m = 1,2; 40m = 1,1; 20m = 1,0; 15m = 2,5; 10m = 1,5. Samozřejmě, že při napájení pomocí souměrného žebříčku přes antenní ladicí člen bude přizpůsobení podstatně lepší.


Obrázek 3 – multiband verze antény

Námět: RA4A