MULTIVIBRÁTOR - BLIKAČ

To takhle jednou přišel k nám do kroužku školáčků odborník - vysokoškolák, který pyšně předvedl co umí - mikroprocesor naládovaný spec programem a na výstupu blikaly dvě ledky. Strašně se divil a nechtěl tomu věřit, když mu žáček z páté třídy slepil narychlo na nepájivém poli multivibrátor se dvěma tranzistory s ledkami v kolektorech. Zapojení zavrhl, jelikož "to je zastaralé a neodpovídá současným trendům".
Takže uvedené schéma berte jako nostalgickou vzpomínku na dávno uplynulé doby……

No a pro ty, kteří by chtěli něco zjistit o tomto obvodu.

Tomuhle zapojení se říká „astabilní klopný obvod“, nebo také „multivibrátor“, a vyrábí impulsy délky dané hodnotou součástek, tedy odporů a kondenzátorů. Je to v podstatě dvoustupňový zesilovač, u kterého je výstup jednoho stupně zaveden na vstup druhého stupně a obráceně. Po zapnutí napájení vždy jeden ze stupňů (libovolný) se otevře, zatím co druhý zůstává uzavřený. Pro názornost předpokládejme, že je otevřen tranzistor T1, to znamená že svítí dioda D1. Kondenzátor C1 je nabit napětím blízkým napájecímu napětí s polaritou dle obrázku, a vybíjí se přes odpory R1 a R2. Při jeho vybíjení se postupně zmenšuje závěrné napětí na bázi tranzistoru T2 až dojde k jeho otevření a rozsvítí se diody D2. Začne se nabíjet kondenzátor C2, který svým napětím drží vypnutý tranzistor T1, a proces se opakuje. Četnost cyklů svícení diod závisí na kapacitě kondenzátorů C1 a C2 a na hodnotě odporů R2 a R3. Pokud tyto odpory zaměníme za jiné s menší hodnotou, kmitočet blikání roste. Záměnou hodnoty pouze jednoho z odporů nebo kondenzátorů budou časy svitu diod rozdílné, vznikne tak zapojení zvané flip-flop.