MODIFIKACE PŮLVLNNÉHO DIPÓLU

 

Při porovnání tohoto upraveného dipólu s klasickým půlvlnným dipólem zavěšeným ve stejné výšce, bylo zjištěno, že má poněkud menší účinnost pro blízké stanice (střední Evropa), ale je mnohem účinnější pro dálková spojení. Popsaná anténa má větší šířku pásma ve srovnání s dipólem (přibližně o 20%), v pásmu 40 metrů činí 550 kHz pro PSV < 2. Anténa je napájena souosým kabelem s impedancí 50 Ohmů (při jednom z testů jsme použili zelený „televizní“ kabel 75 ohmů bez pozorovatelného zhoršení jejich vlastností).

Vlastní dipól představuje nepřerušený vodorovný vodič jehož elektrická délka je rovna polovině používané vlnové délky. Ovšem skutečná pracovní (geometrická) délka je o něco menší, což je způsobeno tím, že na koncích antény vzniká kapacitní proud který je ekvivalentní zvětšení její délky. Potřebná délka dipólu, s ohledem na příslušný součinitel zkrácení lze určit z jednoduchého vzorce, který plně vyhovuje všem požadavkům praxe:

kde L = délka dipólu v metrech, f  = pracovní kmitočet v MHz. Podotýkám, že kmitočet je nutno vzít jako střed pracovního pásma. Pomocí tohoto vzorce můžeme zjistit, že pro pásmo 160 metrů (1 900 kHz) je délka dipólu 75 metrů, a pro pásmo 80 metrů (3 600 kHz) je to 39,58 metrů, pro CB (při použití 27 MHz jako střední kmitočet) je délka dipólu 5,25 m – při testech v přírodě s ruční stanicí jsme dosahovali krásných výsledků.

 

 

Anténa je zhotovena z měděného lanka nebo plného vodiče o průměru 3 – 4 mm. V jejím středu je připojen střední vodič napájecího kabelu (doporučuji zakroutit a připájet). Je velmi vhodné vést kabel alespoň pár metrů kolmo k dipólu. Jako střední izolátor použijeme destičku sklolaminátu, PVC, nebo plexiskla silnou alespoň 10 mm. Na této destičce je pomocí příchytky upevněn napájecí kabel, jehož vnější vodič (stínění) je připojeno k dolní části antény typu invert V, střední vodič k horní části. Vnější konce obou větví jsou upevněny na závěsech přes vajíčkové izolátory, doporučuji je použít po dvou, pro případ deště nebo námrazy, která je vodivá.

 

Teorie: http://members.fortune.com/xe1bef/hf-antennas.htm

Viz také http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/horiz_ant2.htm