RETRO KV PŘJÍMAČ

Jako vzpomínku na jednu z mých prvých konstrukcí následující po zpětnovazebních přijímačích, přináším zde návod na skutečně dobrý přijímač z „dřevěných“ dob, který jsem v oněch dobách našel v časopise Krátké vlny.

Pokud by někdo jej chtěl odzkoušet, může použít elektronky ECH81 a ECC85, kterých se ve vracích elektronkových rozhlasových přijímačů vyskytuje spousta.


Později bylo popsáno i jeho zdokonalení, podle následujícího obrázku – tuto verzi jsem ale nezkoušel.