NEJJEDNODUŠŠÍ HLEDAČKA KOVŮ

Ze své praxe dlouholetého vedení kroužků radiotechniky na školách vím, že populární výrobky bývají hlavně takové, které jsou HODNĚ jednoduché a dají se zhotovit za pár minut. Mezi ně se dá zařadit i tato „hledačka pokladů“, se kterou se dá zažít spoustu legrace i při hrách ve třídě, když je zrovna nepříznivé počasí na vycházky ven.

Aby s tím byla větší legrace, bylo vybráno zapojení s jedním tranzistorem, které tvoří jednoduchý blokovací (blocking) generátor. Snímač hledačky představuje transformátor T1, připevněný na konci hůlky. Jádro tvoří buď transformátorové plechy typu EI z vyřazeného výstupního transformátoru, u kterých vynecháme ono „I“, nebo (což jsme použili v kroužku) jádro ze stykačů, které se dají občas nalézt ve sběrných dvorech nebo na skládkách odpadků. Výsledek je takový, že magnetický obvod transformátoru není uzavřený a siločáry probíhají vzduchem. Po přiblížení k nějakému kovovému předmětu siločáry se ochotně uzavírají přes něj a tím se změní indukčnost vinutí, což má samozřejmě za následek změnu kmitočtu generátoru, který slyšíme ve sluchátkách.

Použité součástky:

T1 – libovolný N-P-N tranzistor, Ge nebo Si

R1 – dle použitého tranzistoru – viz text

C1 – 10M/6V

Tr – transformátor – snímací cívka

Bat – jeden článek AAA nebo AA

V1 – vypínač

Sluch – telefonní sluchátko, nebo od přehrávače, 50 až 200 ohmů.

Poznámka k odporu R1 – jeho hodnota závisí na použitém tranzistoru, při stavbě zde byly použity odpory 6k8 (s Ge-tranzistorem) až M1 (s Si-tranzistorem). Vyřešili jsme to tím způsobem, že jsme zde použili odporový trimr M22 a nastavili jej tak, až se obvod spolehlivě rozkmital a ve sluchátkách byl slyšet tón.

Transformátor Tr je navinut na výš popsaném jádře s průřezem středního sloupku 2 až 5 cm2, primární vinutí má 800 až 1000 závitů vodičem 0,1 až 0,15 mm s odbočkou uprostřed vinutí. Druhé vinutí, sekundární tvoří 100 až 200 závitů vodičem 0,22 až 0,5 mm.

Celý přístroj je zabudován do krabičky z umělé hmoty, na které je upevněna rukojeť o délce kolem 1 metru. Vzhledem k tomu, jak málo součástek obsahuje není nutné používat plošný spoj, stačí propojení „na divoko“. Pokud v zapojení nejsou chyby, po zapnutí napájení (vypínačem V1) uslyšíme ve sluchátkách tón, jehož výšku můžeme upravit změnou kapacity kondenzátoru C1. Přiblížením kovového (železného) předmětu k otevřené straně transformátoru (podle obrázku) se tón změní.

HRA „NAJDI MINU“

Po dokončení této „hračky“ jsme na další schůzku měli naplánováno výlet do přírody, s „honem na lišku“, tedy vyhledávání ukrytého vysílače pomocí zaměřovacích přijímačů vlastní výroby. Bohužel ale počasí nám příliš nepřálo, zima a mrholení, takže nezbylo, než vymyslet něco pod střechou. Jak známo v některých zemích zbývá po bojových operacích v zemi množství min a nevybuchlé munice, kterou je nutno najít a zneškodnit.

Tak jedem na to. Připravil jsem několik odstřižků plechu cca 10 x 10 cm, které nám zbyly po stavbě zaměřovacích přijímačů, a v tělocvičně jsem je ukryl pod některé porůznu poházené noviny. Nyní vyrazila dvojice „hledačů“, a začala soutěž, kdo najde více „min“. Pro další kolo všichni opustili tělocvičnu, opět ukryto několik „min“ a mohlo se pokračovat s další dvojicí. Upozorňuji, že bylo zakázáno šlapat na noviny, aby vyhledávání bylo opravdu regulérní. Další možností této hry je za jak dlouho najde „minér“ všechny miny, podmínky se dají různě obměňovat.

Mnoho úspěchů přeje IKE.

Zdroj Junnyj Těchnik, 4/1979