MINIATÚRNY T-ČLÁNOK PRE LW ANTÉNU

Mini ATU pre LW anténu


Schéma zapojenia:

Schéma ATU

   Prispôsobovací článok pre nesymetrické antény je zapojený ako T-člen. Ladiace kondenzátory v ATU sú použité miniatúrne styroflexové typy. Pre QRP výkony majú plne vyhovujúcu napäťovú pevnosť a oproti vzduchovým kondenzátorom sú omnoho menšie. Cievka je navinutá na sústruženom teliesku z izolantu, ja som použil pertinax. Vonkajší priemer telieska pre vinutie je 14mm, otvor pre ladiacu feritovú tyčku je o priemere 10mm. Ladiaca týčka je klasika zo stredovlnných rádií. V spodnej časti telieska je osadenie pre primontovanie do krabičky z Al plechu. Vinutie má 20 závitov lakovaného Cu drôtu o priemere 1mm zafixované nitrolakom. Aby som nemusel nosiť so sebou ďalšiu krabičku - ČSV meter, do ATU je vstavaný merač anténneho prúdu. Na výstupný vodič k anténnej svorke je navlečený toroid N05 priemer 6mm na ktorom je navinutých 20 závitov tenkého izolovaného vodiča. Tento toroid slúži ako prúdová sonda a po usmernení je indukované napätie indikované malým indikátorom zo starého magnetofónu. Anténu ladíme na maximálnu výchylku indikátora, na nastavenie rozsahu je predradený malý potenciometer.