MIKROVYSÍLAČ

Zde uvádím schéma miniaturního vysílače jednoduchého pro stavbu i nastavení, dovoluje měnit kmitočet ve značně širokých mezích. Zapojení pracuje při napájení napětím nad 1 V.

.

Obrázek 1 – zapojení vysílače

Je to v podstatě klasický astabilní klopný obvod – multivibrátor s induktivní zátěží. Změna kmitočtu vysokofrekvenčních kmitů, tedy kmitočtová modulace (FM) se docílí změnou proudu, protékajícího tranzistory T1 a T2, libovolného typu, který je schopen pracovat na požadovaném kmitočtu. Proto doporučuji pro napájení použít buď baterii, nebo stabilizovaný zdroj. Mějte na paměti, že s poklesem napětí napájecí baterie se bude kmitočet měnit, proto i zde je vhodné použít stabilizaci. Při změně napětí od 1,5 do 12 V je změna kmitočtu kolem 150 kHz při středním kmitočtu vysílače 100 MHz.

Do obvodu emitorů obou tranzistorů je zapojen elektretový mikrofon, ze starého kazetového magnetofonu. Cívky L1 a L2 jsou obě stejné, navinuté „vzduchově“ na průměru 2,5 mm, ukázka je na obrázku 2. Pro pracovní pásmo 65 až 108 MHz mají po 15 závitech smaltovaného vodiče průměru 0,3 mm. Na požadovaný kmitočet se ladí změnou indukčnosti cívek, roztahováním či stlačováním závitů.

Obrázek 2 – provedení cívek

Zdroj http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/s2/micro.html