PŘIJÍMAČ KE KONVERTORŮM

 

V poslední době jsem popisoval několik konvertorů pro krátkovlnná pásma, která se dají připojit k běžnému středovlnnému přijímači se záznějovým oscilátorem, případně ke krátkovlnnému přijímači pro 80 m pásmo, a podobně. Dostal jsem ale mejlem dotaz, jak to udělat, když zájemce právě nemá k dispozici vhodný přijímač – výsledkem laborování je dále uvedený příklad.

 

Základem je modifikovaný přímozesilující přijímač se zpětnou vazbou (t. zv. audion), který je naladěn na jeden pevný kmitočet – ladění v pásmu se tedy provádí v konvertoru. Samozřejmě, že by bylo možno ladit i tento (mezifrekvenční) přijímač, ale za cenu různých komplikací z nichž nejhorší je možnost pronikání silnějších středovlnných rozhlasových stanic, které by pak působily značně rušivě. Jeho konstrukce je zvolena tak, aby bylo nastavování co možná nejjednodušší, pokud se použijí předepsané součástky, jediné nastavování spočívá v naladění  cívky laděného obvodu L na střed přenášeného pásma.

 

Vstupní signál je přiveden na vstupní obvod tvořený cívkou L1 a kondenzátory C1 – C2. Tranzistory T1 a T2 zapojené jako diferenciální zesilovač pracují jako oscilátor, jehož úroveň kmitání je nastavitelná pomocí potenciometru 10k, čímž umožňuje přijímat CW a SSB signály. Při požadavku příjmu AM signálů se jím dá nastavit citlivost, tím, že jej nastavíme těsně před bod rozkmitání. V praxi tak lze docílit citlivosti značně vyšší, než mají mnohé levnější přenosné přijímače.

 

K výstupu přijímače můžeme připojit libovolný nízkofrekvenční zesilovač, například známé mnohokrát použité zapojení s integrovaným obvodem LM358, ve vzorku jsem použil nf zesilovač který mám jako pokusný sledovač signálu se dvěma tranzistory jako předzesilovače a komplementárním koncovým stupněm se stařičkými GC510K / GC511K.

 

Vstupní laděný obvod:

střední frekvence filtru f0 :                      0,7 MHz        0,7 MHz          0,7 MHz

šířka pásma B                                     0,05 MHz        0,1 MHz          0,1 MHz

vstupní impedance Z1:                           50 Ohm     1000 Ohm           50  Ohm

výstupní impedance Z2 :                        50 Ohm         50 Ohm          50 Ohm

char. impedance LC obvodu Z0 :        500 Ohm        500 Ohm       500 Ohm

Q cívky                                                 70                  70                   70

paralelní rezonanční odpor Rp:             35 kohm          35 kohm         35 kohm

účinnost přenosu                                  64 %              81 %              81 %

zatížený činitel jakosti Qz                     20                    7                     7

C1 =                                                480,4 pF       708,9 pF         494,3 pF  

C2 =                                                   8,5 nF            1,2 nF            5,6 nF

L =                                                 113,6 uH       113,6 uH       113,6 uH

výstup na                                      5 % závitů L     8 % závitů L     8 % závitů L

 

V tabulce jsou uvedeny tři jeho varianty pro různé šířky pásma a různé vstupní impedance. Ve vzorku jsem nakonec použil prvou variantu, pro vstupní impedanci 50 Ohmů. Střední frekvence filtru byla zvolena tak, aby se zde nevyskytovala žádná silná rozhlasová stanice.

 

Pro ty z vás, kteří použijete jiný mezifrekvenční kmitočet, tedy výstupní kmitočet konvertoru, jsem připravil údaje součástek laděného obvodu do rozsahů amatérských krátkovlnných pásem.

 

střední frekvence filtru f0 :             3,65 MHz

šířka pásma B                                0,3 MHz

vstupní impedance Z1:                    50 Ohm

výstupní impedance Z2 :                 50 Ohm

char. impedance LC obvodu Z0 : 500 Ohm

Q cívky                                         70

paralelní rezonanční odpor Rp:       35 kohm

účinnost přenosu                            68 %

zatížený činitel jakosti Qz               12

C1 =                                            92.6 pF

C2 =                                              1.4 nF

L =                                              21.8 uH

výstup na 5% závitů L

 

střední frekvence filtru f0 :             7,1 MHz

šířka pásma B                              0,2 MHz

vstupní impedance Z1:                   50 Ohm

výstupní impedance Z2 :                50 Ohm

char. impedance LC obvodu Z0 :500 Ohm

Q cívky                                        70

paralelní rezonanční odpor Rp      35 kohm

účinnost přenosu                          24 %

zatížený činitel jakosti Qz             35

C1 =                                           46 pF

C2 =                                         1.7 nF

L =                                         11.2 uH

výstup na 2% závitů L

 

střední frekvence filtru f0 :                 14,2 MHz

šířka pásma B                                0,4 MHz

vstupní impedance Z1:                    50 Ohm

výstupní impedance Z2 :                 50 Ohm

char. impedance LC obvodu Z0 : 500 Ohm

Q cívky                                         70

paralelní rezonanční odpor Rp       35 kohm

účinnost přenosu                           24 %

zatížený činitel jakosti Qz              35

C1 =                                            23 pF

C2 =                                       850,8 pF

L =                                             5,6 uH

výstup na 2% závitů L

Základní zapojení zpracováno podle http://www.b-kainka.de/bastel0.htm