Násobič Q v mezifrekvenčním zesilovači.

 

Příklad jednoduššího zapojení násobiče Q je na obrázku 1. Pomocí ladicího kondenzátoru C2 můžeme nastavit kmitočet, při kterém nastane zvětšování kvality Q na libovolnou hodnotu v rozsahu propustného pásma mezifrekvenčního zesilovače, tedy můžeme snadno a jednoduše zvýraznit požadovaný signál a všechny ostatní, které nás ruší, potlačit.

 

Obrázek 1

 

Při použití (nejčastější hodnota) mf kmitočtu kolem 455 – 470 kHz volíme hodnotu kondenzátoru C1 kolem 220 pF a vf tlumivku s indukčností kolem 1,5 – 2,5 mH. Co se týče laděného obvodu L1-C2, tak zde je volba hodnot jednodušší – jako L1 použijeme mf transformátor obdobného typu, jaké jsou v použitém přijímači. V něm bývá zabudován pevný kondenzátor C, obvykle s kapacitou kolem 200 pF, podle typu, ten nahradíme kombinací pevného a proměnného tak, aby byla maximální kapacita (v tomto případě) kolem 250 pF. To znamená, že když například použijeme ladicí kondenzátor s kapacitou 5 -  70 pF, doplníme jej pevným 180 pF.

 

Používání násobiče Q není komplikované, ale vyžaduje určité zkušenosti, které (jak doufám) získáte velmi brzo. Nejprve nastavíme minimální hodnotu potenciometru, při které obvod ještě nekmitá. Pak vybereme takovou hodnotu odporu zapojeného v sérii s potenciometrem, (na obrázku 27k) aby vysazení kmitů nastalo při nastavení potenciometru přibližně do středu jeho dráhy. Nasazování kmitů můžeme kontrolovat přijímačem, ve kterém je násobič Q zabudován, za předpokladu, že je zapojen pomocný oscilátor BFO.

Jiný, podobný typ násobiče Q je znázorněn na obrázku 2. Jako laděný obvod je opět použit mf transformátorek z vyřazeného přijímače (což je nejjednodušší a snadno dostupné řešení), ale tentokrát je použito také vazební vinutí a odbočka na laděné cívce.

 

 

Obrázek 2

 

Tranzistor opět použijeme libovolný z řady KC507 – KC509 nebo jiný křemíkový typ z rozebraných tranzistorových přijímačů. Velikost zpětné vazby se nastavuje potenciometrem 47k, obsluha je stejná jako u předešlého zapojení. U obou těchto platí, že před jejich zapnutím nastavíme potenciometr směrem k "nule".

 

Po naladění některé SSB nebo CW stanice poznáte rozdíl oproti příjmu bez násobiče Q, šířka pásma je značně menší a odstraní nebo alespoň výrazně potlačí rušení sousedními stanicemi. Při příjmu AM stanic (například v rozhlasovém pásmu) způsobí menší šířka pásma "temnější" zvuk, bez výšek.