MĚŘENÍ NF IMPEDANCÍ

Čím více kdo kutí v nízkofrekvenční technice, tím častěji naráží na problém, jak zjistit impedanci reproduktoru, sluchátek, nf filtrů atd. Ten, kdo teprve začíná nevěnuje tomuto problému příliš pozornosti (však ono to nějak vyjde), ale po nějaké době zjistí, že obvody (a to nejen nf, ale i vf, ty hlavně) musí být vzájemně impedančně přizpůsobeny. Přitom to není naprosto nic těžkého, stačí se podívat na následující schéma.

G je nízkofrekvenční generátor, který dodává kmitočet, při kterém budeme měřit, například 1 kHz, s regulovaným výstupním napětím. V je voltmetr s větším vstupním odporem, schopný měřit kmitočty v oboru NF.

Postup měření.

Na svorky Zx připojíme neznámou impedanci, přepínač přepneme do polohy 1 a na elektronickém voltmetru nastavíme pomocí regulovaného výstupu generátoru napětí 20 mV. Pak přepneme do polohy 2 a na voltmetru přímo odečteme impedanci připojenou ke svorkám Zx. Výchylka na voltmetru 20 dílků představuje impedanci Zx = 200 ohmů, výchylka 100 dílků = 1 000 ohmů, atd.