MĚŘIČ SÍLY POLE

Následující zapojení představuje širokopásmový měřič síly elektromagnetického pole, který reaguje na změny energie radiových vln. Je vhodný například k dolaďování vysílače a podobně. S uvedenými součástkami je určen pro pásmo VKV (VHF), reaguje na signály s amplitudovou i frekvenční modulací, případně i na samotnou nosnou vlnu bez modulace.

Přístroj pracuje tak, že vysokofrekvenční signál zachycený anténou usměrní pomocí germaniové diody (je citlivější, než křemíková) a získané napětí je zesíleno tranzistorem FE (má velký vstupní odpor, nezatěžuje zdroj signálu) a pak je přivedeno na měřidlo. Zde použijeme raději citlivější „budík“, lépe do 100 uA, ve vzorku bylo použito měřidlo 250 uA.

Uvedená konstrukce je projektována, jak bylo uvedeno,  pro měření v pásmu VKV na kmitočtech 80 až 110 MHz, jelikož původně bylo určena pro nastavování bezdrátových mikrofonů pracujících v tomto rozsahu. Vstupní cívka L1 má 4 až 6 závitů drátu o průměru 0,8 až 1 mm a je navinutá vzduchově na průměru 6 mm (postup vinutí viz ZDE). Všeobecně se zde dá použít cívka s indukčností 0,15 až 0,35 uH. Citlivost pak nebude tak dobrá, jako s cívkou dle popisu, ale při použití napájení z devítivoltové destičkové baterie bude dostatečná výchylka měřidla ve vzdálenosti něco přes půl metru od měřeného zdroje signálu. Samozřejmě, že výchylka tohoto měřiče závisí i na výkonu zdroje signálu.

Jako zesilovací stupeň je možno použít prakticky libovolný polem řízený tranzistor, jako jsou třeba BF245, v uvedeném vzorku byl použit 2N3819. Pro zachycení signálu je použita malá teleskopická anténa ze starého kapesního VKV FM přijímače. Potenciometrem 10k se reguluje napětí na tranzistoru, nastavíme jej tak, aby bez přítomnosti signálu na vstupu ukazovalo měřidlo nulovou výchylku.

Autor: Andy Collinson – email