MĚŘENÍ KMITOČTU SÍTĚ

Kmitočet elektrorozvodné sítě je poměrně dosti stabilní, alespoň dlouhodobě (menší změny kmitočtu se následně kompenzují opačnou změnou), a je tedy dosti málo pravděpodobné, že jej budete muset měřit, zato jej můžeme použít pro kalibraci přístroje. Situace se ale změní, pokud používáte měnič napětí nebo generátor, pak může být tento obvod docela užitečný, poznáte, zda generátor běží příliš rychle nebo pomalu.

Kmitočet ukazuje měřicí přístroj 100 – 0 – 100 uA, tedy snulou uprostřed, a nastavíme jej odporovým trimrem 22k na střed stupnice, což představuje oněch 50 Hz. Součástky ve schématu s „divně“ vypadající hodnotou, která není obsažena vpříslušné řadě hodnot, můžeme velice snadno získat spojením součástek se standardní hodnotou:
3 777 ohmů = 3k9 paralelně sM12
4 020 ohmů = 3k9 vsérii s120 ohmy (s dostatečnou přesností, odpor 3k9 stejně nemá 3 900 ohmů)
570 nF = M47 a M1 paralelně
400 nF = 4 x M1 paralelně.

Součástky by měly být vybírány s ohledem na jejich stabilitu a přesnost, ideální by byly stolerancí 1%, ale v praxi i takových 5% je ještě ucházející. Kondenzátory by samozřejmě měly být napěťově dimenzovány s ohledem na jejich připojení k síti a odpory by měly být teplotně stabilní, jinak by měly nepříznivý vliv na nastavení nuly a odezvy filtrů. Elektrolytický kondenzátor 100 μF připojený paralelně kměřicímu přístroji může být v některých případech propojen s opačnou polaritou, ale vzhledem k napětí kolem 0,1 V které se na něm může vyskytnout, není to zase tak velký problém.

Ovládání je velmi jednoduché: připojte přístroj nejprve k síti, počkejte asi 4-5 minut, dokud všechny odpory nedosáhnou jejich pracovní teploty, odporovým trimrem 22k nastavte nulu na měřicím přístroji – tím jej máme zkalibrován. No a nyní již jej můžeme připojit ke zdroji střídavého napětí, například konomu zmíněnému generátoru. Kolísáním síťového napětí se nastavení nuly nezmění, pouze bude mít měřič větší nebo menší citlivost. Například kmitočet 51 Hz se při nárůstu napájecího napětí o 10% zobrazí jako 51,1 Hz. Celkový rozsah stupnice je +/- 2 Hz. Pokud by jsme požadovali širší rozsah měření například vrozsahu +/- 3,5 Hz (typické pro malé benzinové agregáty), budeme muset odpor 2k2 změnit na 12k.

VAROVÁNÍ!

Tento přístroj je připojen přímo kelektrické síti, a proto by měl být namontován vnevodivé krabičce, například zplastu, aby bylo zabráněno přístupu kjeho kterékoli části. Co se týče kalibrace, je zde nutno dbát na opatrnost při práci selektrickým zařízením, doporučuji pouze osobám znalým.

Viz také AR11/1978 str. 416 – 418, pokračování AR 12/78 str. 464 – 467
Případně (pokud nemáte AR) také http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mustek.jpg
nebo http://www.reocities.com/