EFEKTIVNÍ MĚNIČ NAPĚTÍ

Jednoduchý ale vysoce účinný měnič napětí podle obrázku obsahuje minimum prvků, ale dokáže poskytnout několik miliampér proudu při napětí 400V až 425V při odběru kolem 80mA až 90mA z napájecího zdroje (třeba baterie) 9V. V zapojení je použit známý obvod časovače 555 jako zdroj střídavého proudu o kmitočtu 14 kHz. Účinnost celého zařízení je silně závislá na jakosti Q použité cívky 1 mH.

J. Wilkinson, "Electronics a Beyond", duben 1997