MALÝ AM VYSÍLAČ

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Popis je uveden velmi stručně, jelikož se dá předpokládat, že to nebude úplně první výrobek z oboru vysokých kmitočtů. Celý přístroj je takových rozměrů, aby se snadno vešel do krabičky od zápalek. Základem je krystalem řízený oscilátor o kmitočtu „někam“ do krátkovlnného pásma, kam je možné naladit přijímač (ve vzorku byl použit krystal 27 MHz), krystaly nejrůznějších KV kmitočtů se dají získat ze starých vyhozených počítačů, případně (v nejhorším případě) je i koupit. Původně byl vysílač navržen tak, aby se jeho signál omezil na prostory jedné místnosti (školní třídy), ale pomocí citlivého přijímače bylo zjištěno, že je možno jej poslouchat i v slušné vzdálenosti od budovy (školy). Amplitudová modulace je provedena tím nejjednodušším způsobem, stejně, jako se to provádělo u prvých pokusných vysílačů v radiotechnickém pravěku, někdy před sto lety. Co fungovalo tehdy, musí fungovat i dnes, pouze místo vakuové elektronky použijeme moderní tranzistor. Jak je vidět na schématu, do emitoru tranzistoru je zařazen uhlíkový mikrofon (ze starého telefonu), který v rytmu hlasu mění svůj odpor, tím tedy i proud, protékající tranzistorem. No a to má za následek amplitudovou modulaci kmitočtu oscilátoru.

Při uvádění do chodu nastavíme ladicím kondenzátorem (kapacitním trimrem) 50 pF obvod do rezonance, tak, aby na anténě bylo co největší vysokofrekvenční napětí, buď podle „čichátka“, nebo podle hlasitosti vysílání v použitém přijímači. Při použití výše uvedeného krystalu 27 MHz jsme použili cívku 10 závitů na průměru 8 mm, pro jiné kmitočty určíme parametry cívky podle návodu ZDE. Jak si ji snadno a jednoduše zhotovíte, se dozvíte TADY.

Zdroj zapojení - http://www.circuitdiagram.org/27_mhz_transmitter.html