VYLEPŠENÍ PŘÍJMU

Stává se, že třeba při použití méně kvalitních přijímačů, například přenosných, není příjem některých, zvláště slabších, stanic takový, jaký bychom si přáli. Pak můžeme použít tak zvaný násobič Q, který činitel jakosti vstupního obvodu přijímače podstatně vylepší, ve všech možných pásmech, od dlouhých vln, přes střední a krátké až po VKV (zapojení bylo původně vyvinuto kvůli vylepšení příjmu na amatérském krátkovlnném pásmu 80 metrů).

Cívka L1 nemusí být laděná, slouží zde pouze jako obvod (transformátor) pro zavedení zpětné vazby a k přenosu energie do laděného obvodu. Pro použití na dlouhých nebo středních vlnách navineme obě cívky na feritovou tyčku ze starší feritové antény, počet závitů laděné cívky L2 nám určuje požadované kmitočtové pásmo, při použití feritové antény ze starého rozhlasového přijímače samozřejmě využijeme původní vinutí. Cívka L1 má pak cca 10 až 20% z počtu závitů cívky L2, odbočka je v jedné třetině od konce cívky připojeného k bázi tranzistoru. Potenciometrem R2 nastavíme obvod těsně před bod rozkmitání, kdy máme nejlepší jakost Q obvodu a tím i citlivost a selektivitu přijímače. Jen jako poznámka (z důvodu rušení okolí to raději nepoužívejte) – těsně za bodem rozkmitání obvodu nám slouží jako záznějový oscilátor a tak umožňuje jak příjem nemodulovaných telegrafních signálů (CW) tak i signálů s jedním postranním pásmem (SSB).

Získáme tak násobič Q (také zvaný multiplikátor) pro kterékoli DV nebo SV přijímače. Bylo ověřeno, že při použití bipolárního tranzistoru je jednodušší než jakýkoli jiný násobič Q který používá polem řízený tranzistor (FET).

Převzato z zpostbox.ru