LAMPIČKA S LED

Předkládám zde široké veřejnosti malou stolní lampičku poskládanou z 15 bílých světelných diod (LED) s vysokým jasem. Napájení je přímo ze sítě s napětím 230V zjednodušeným napájecím obvodem bez transformátoru. Jelikož pro napájení LED potřebujeme stejnosměrné napětí (a napětí opačné polarity nad 5 V je spolehlivě zničí), je v zapojení použit usměrňovač se čtyřmi diodami v můstkovém zapojení (starší budou znát výraz Graetzovo zapojení) s vyhlazením pulzující složky pomocí elektrolytického kondenzátoru C2.

Proud diodami D5 až D19 je nastaven odporem R2 na hodnotu 10 až 12 mA, což je dostatečné pro přijatelný jas, tak, aby výsledný světelný efekt byl ekvivalentní jasu obyčejné žárovky s příkonem kolem 20 W, přičemž skutečný příkon této konstrukce je menší než 2,5 W.

Ještě poznámka k napájení – úbytek napětí na diodách je průměrně 50 V, na odporu R2 okolo 10 V, tedy zdroj musí dodat 230 – 50 – 10 = 170 V a na tuto hodnotu je navržena kapacita kondenzátoru C1 tak, aby jeho reaktance byla  Xc=1/(2pfC)=14,4 kiloohmů a tím zařídil snížení napětí bez ztrát energie ohřevem jinak používaného odporu, takže na kondenzátoru C2 se objeví napětí kolem 55 až 60 V, podle skutečné hodnoty kondenzátoru C1 (s ohledem na toleranci).

Zdroj http://www.legoslab.ru/s9/bel_rx404.html