LED BLIKAČ

Přišel k nám do radiokroužku návštěvník. Prý jen tak se podívat, co děláme. Pochlubil se, že studuje elektroniku, a že by nás mohl ledacos přiučit. A hned vytáhl desku plošného spoje cca 10 x 10 cm, na ní hejno součástek a softwarem důkladně naplněný mikroprocesor. Po připojení baterie se krásně rozblikala ledka......

Tak jo, skoroinženýre, schválně zda to dovedou i páťáci – a hele, dopadlo to tak, jak je vidět na následujícím schématu. Pro zajímavost jsme použili jasně svítící ledku.

Kmitočet blikání se dá nastavit změnou hodnoty odporů R1, R2 a kapacitou kondenzátoru C1. No a abych vám ostatním zjednodušil život, uvádím ještě tabulku hodnot součástek pro různá napájecí napětí a kmitočet blikání. Pokud by vám zapojení nechtělo pracovat, obraťte svou pozornost na odpor R1 – může být malý, a na odpor R2, jestli není příliš velký. Celkem vzato, odpory R1 a R2 mají rozdílný vliv na funkci. Na hodnotě odporu R1 ve větší míře závisí délka mezery mezi impulsy a na R2 zase délka impulsu.

Napájení V

R1 Megaohm

R2 kiloohm

R3 Ohm

C1 mikrofarad

kmitů/minutu

12

10

22

470

0,47

140

12

10

10

470

1

60

9

6,8

1

390

6,8

15

6

3,3

10

22

1

80

3

1,5

10

51

1

120

3

3,3

47

51

0,47

140

Toto zapojení jsme pak zkoušeli i s různými typy zátěže, pracovalo s žárovičkou, ba dokonce i s reproduktorem. Samozřejmě, že je ale nutno použít tranzistor T2 takový, aby snesl odpovídající proud. V jedné verzi byla zátěž místo v obvodu emitoru zapojena do obvodu kolektoru, místo R3, místo diody byl zkrat (propojka).

Ještě k použití reproduktoru místo LED – požadujete, aby vydával nějaké zvuky? No v pohodě, přeměnit tento blikač na zvukový generátor je jednoduché. Prostě změňte kapacitu kondenzátoru C1 proporcionálně k požadovanému zvukovému kmitočtu. Tak například si vezmeme druhý řádek tabulky. Kmitočet blikání je 60 za minutu, tedy jedenkrát za sekundu, čili 1 Hz. No a my požadujeme 1 kHz (1 000 Hz), tedy tisíckrát více. Takže – zmenšíme kapacitu kondenzátoru C1 tisíckrát, 1 uF / 1000 = 1 nF. Připájíme, zapneme a slyšíme. Mimoto ještě můžeme zkoušet měnit hodnoty odporů, ale opatrně s R1, aby nám neodešel tranzistor.