K OSCILÁTORU CLAPP

Nedávno jsem zde popisoval zapojení oscilátoru CLAPP (http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/osc_clapp.htm) a následně jsem dostal několik dotazů na jeho praktické využití, tedy na hodnoty indukčností a kapacit pro kmitočty jednotlivých amatérských pásem.

Hodnoty jednotlivých součástek podle obrázku jsou uvedeny v následující tabulce. Údaje pro kmitočet 9 MHz jsou určeny pro použití jako záznějový oscilátor nebo generátor nosné pro často používaný mezifrekvenční kmitočet 9 MHz.

Kmitočet

od MHz

Kmitočet

do MHz

C1

pF

C2

pF

C3

pF

C4

pF

C5

pF

L1

uH

0,45

0,46

10 - 100

100

2 200

6 800

6 800

82

1,8 (A)

2,0

10 - 100

10

470

1 500

1 500

20

1,8 (B)

2,0

5 - 50

10

270

820

820

35

3,5

3,8

5 - 50

47

270

470

470

8,5

7,0

7,1

5 - 10

33

100

330

330

4,5

9,0

BFO

9 - 10

22

100

330

330

3,3

10,0

10,15

5 - 10

22

82

220

220

2,9

14,0

14,35

5 - 10

18

68

220

220

1,83

18,06

18,17

5 - 10

18

47

180

180

1,3

21,0

21,45

5 - 10

18

47

180

180

1,0

24,89

24,99

5 - 6

15

33

150

150

0,9

28,0

29,7

5 - 11

12

33

100

100

0,71

50,0

52,0

5 - 9

10

22

100

100

0,3

Tip G3OOU