CELOVLNNÝ DIPÓL

V případě, že máme dostatek místa pro natažení dlouhé drátové antény, je možno s úspěchem doporučit celovlnný dipól podle obrázku.

Pro stavbu této antény je zapotřebí aby vzdálenost mezi oběma krajními podpěrnými body byla rovna nejméně použité vlnové délce. Výška antény nesmí být menší než polovina vlnové délky. Tyto podmínky je snadné dodržet například na VKV pásmu 6 metrů, nebo na KV pásmech 10 – 20 metrů. Pro zhotovení antény je doporučeno použít měděný (nebo fosforbronzový) vodič o průměru alespoň 1 až 2 mm. Pro napájení je použit souosý kabel s impedancí 75 ohmů, pro jeho přizpůsobení k výstupu zařízení s impedancí 50 ohmů je anténa napájena přes čtvrtvlnný transformátor, jak je znázorněno na prvém obrázku.

V tabulce jsou uvedeny údaje pro zhotovení antény pro pásma 6 až 20 metrů údaje pro zhotovení čtvrtvlnného transformátoru při použití kabelu s polyetylenovou izolací, tedy takového, který má zkracovací činitel 0,66.


Pro zavěšení antény je možno použít i jen jeden podpěrný bod, v tom případě jej umístíme do geometrického středu antény a oba konce prodloužíme pomocí silonové šnůry nebo vodiče odděleného vajíčkovými izolátory jak je znázorněno na druhém obrázku. Konce ramen antény by měly být upevněny od země ve vzdálenosti nejméně ¼ vlnové délky.

Celovlnná anténa má vyšší zisk než půlvlnná, teoreticky větší než 2 dB, dokonce v praxi získáme ještě více díky použití nízkých vyzařovacích úhlů podél obzoru, což poskytuje výborné vlastnosti pro DX provoz. Pokud by bylo k dispozici více místa, doporučoval bych její použití i na nižších pásmech.

http://www.votshema.ru