SLOŽENÝ LADĚNÝ OBVOD

pro změnu kmitočtu ve velkém rozsahu

Dáno:      C1 = C2 = C

        L1 = L2 = L

Postup:

Zkusmo zvolíme indukčnost cívek L

Ca = 9675 / f2 x L

Cb =6,8534 x Ca

(odpovídající kapacity pro zvolenou posloupnost rozsahů)

Příklad: zvolíme cívku o indukčnosti 2,5 uH.

f  (MHz)    30            28            21            14            7              3,5

Ca (pF)    4,3           4,9           8,8           20            79            316

Cb (pF)    29,5         33,6         60            135          540        2160

Z tabulky je vidět, že s danou cívkou stačí pro překrytí rozsahu 3,5 až 30 MHz dvojitý otočný kondenzátor s kapacitou 2 x 320 pF. Každý z kmitočtů můžeme získat se dvěma kapacitami, ale vhodné kapacity pro jednotlivé kmitočty jsou uvedeny tučně a podtržené.