LADĚNÉ OBVODY

ZPĚTNOVAZEBNÍHO PŘIJÍMAČE

Laděný obvod pro střední vlny

L  uH

C max   pF

C min  pF

f min  kHz

f max  kHz

400

250

20

504

1 780

Průměr kostry cívky mm

50

Průměr vodiče cívky mm

0,3

Počet závitů, vinuto těsně závit vedle závitu

80

Počet závitů zpětnovazební cívky, těsně

20

Laděný obvod pro krátké vlny 180 – 60 metrů

L  uH

C max   pF

C min  pF

f min kHz

f max kHz

40

250

20

1 592

5 630

Průměr kostry cívky mm

50

Průměr vodiče cívky mm

0,5

Počet závitů, vinuto těsně závit vedle závitu

25

Počet závitů zpětnovazební cívky, těsně

8

Laděný obvod pro krátké vlny 80 – 30 metrů

L  uH

C max   pF

C min  pF

f min kHz

f max kHz

10

250

20

3 185

11 260

Průměr kostry cívky mm

30

Průměr vodiče cívky mm

0,5

Počet závitů, vinuto těsně závit vedle závitu

20

Počet závitů zpětnovazební cívky, těsně

6

Laděný obvod pro krátké vlny 30 – 8,5 metrů

L  uH

C max   pF

C min  pF

f min kHz

f max kHz

1

250

20

10 071

35 606

Průměr kostry cívky mm

20

Průměr vodiče cívky mm

1

Počet závitů, vinuto těsně závit vedle závitu

7

Počet závitů zpětnovazební cívky, těsně

2

Všechny cívky jsou vinuty bez dolaďovacích jader.
Vazební cívka pro zpětnou vazbu je ve vzdálenosti 3 mm od cívky laděného obvodu
Jako kostra pro vinutí jsou použity odřezky PVC vodovodních trubek.