LADĚNÉ OBVODY 6

VÝPOČET ROZPROSTŘENÉHO LADĚNÍ

Již zde byla celá série článků o laděných obvodech, ale přesto ještě dostávám dotazy, jak vyřešit to či ono. Jedním z takových dotazů je – jak přeladit kondenzátorem jen určitý úsek kmitočtů, například v rozmezí jednoho amatérského pásma.

Povšimněte si obrázku, na kterém jsou k laděnému obvodu L a Clad připojeny další dva kondenzátory C1 a C2 kterými změníme poměr L/C tak, aby vyhovoval zadanému rozsahu přeladění. Takže začneme tím, že si definujeme jaké údaje budeme potřebovat.

Minimální kmitočet Fmin (MHz)

Maximální kmitočet Fmax (MHz)

Minimální kapacita ladicího kondenzátoru Cmin (pF)

Maximální kapacita ladicího kondenzátoru Cmax (pF)

Indukčnost cívky L (uH)

A můžeme zapnout kalkulačku a začít počítat.

Ckmin = ((159,1 / Fmax2 ) / L)

Ckmax = ((159,1 / Fmin2 ) / L)

Cx = (Cmin + Cmax) / 2 + SQR (Cmin + Cmax) /2)2 + (Ckmin * Ckmax * Cmax – Cmin))

C2 = Cx / (Ckmax – Ckmin) – Cmin * Cmax

C1 = (Ckmin * (C2 + Cmin)) / (C2 + (Cmin – Ckmin))

a je to…..

Pro osvětlení jeden příklad, požadujeme laděný obvod oscilátoru transceiveru s mezifrekvenčním kmitočtem 9 MHz pro pásmo 40 metrů, k dispozici máme ladicí kondenzátor s kapacitou 5 až 45 pF, cívku 2 uH.

 Připravíme si počáteční údaje, tedy:

Fmin = 16 MHz

Fmax = 16,1 MHz

Cmin = 5 pF

Cmax = 45 pF

L = 2 uH.

Nažhavíme kalkulačku, a získáme tyto výsledky:

C1 = 56,07752 pF

C2 = 372,6318 pF

Ale pozor, v tomto výpočtu jsme neuvažovali vliv kapacity spojů. Takže budeme muset ve skutečnosti použít kondenzátory C1 a C2 s o něco menší kapacitou, tedy 51 a 360 pF a paralelně k ním připojit dolaďovací kondenzátory (trimry) s kapacitou kolem 20 až 30 pF. Další možnost, v případě že stabilita kmitočtu není kriticky důležitá, vyřešíme problém tak, že cívku L navineme na kostřičku s dolaďovacím jádrem s paralelně připojeným dolaďovacím kondenzátorem. V tomto případě nastavíme Fmin jádrem cívky a Fmax dolaďovacím kondenzátorem, tento postup několikrát opakujeme.