GENERÁTOR PRO LADĚNÍ PŘIJÍMAČŮ

Podstatou tohoto generátoru kmitočtů je symetrický multivibrátor, k jehož výstupu je kapacitně navázán laděný obvod. Vlastní multivibrátor vyrábí nízkofrekvenční kmity obdélníkového průběhu s kmitočtem kolem 1 kHz. Možná, že jste se již někde doslechli, že každý nesinusový průběh střídavého napětí obsahuje zároveň velké množství tak zvaných „harmonických“ kmitočtů, což jsou vlastně násobky původního kmitočtu, a my si zde tuto skutečnost využijeme. Přes kondenzátor C1 přichází kmity na laděný obvod L1 - Clad, který z celého spektra kmitočtů vybere ten naladěný, současně je modulován základním kmitočtem multivibrátoru. Vyrobené kmity mají dostatečně velkou amplitudu, takže mohou být zachyceny i feritovou anténou přijímače v blízkosti generátoru.

Cívky L1 generátoru jsou výměnné, aby jej bylo možno použít pro více kmitočtových rozsahů, takže je vhodné je připojovat pomocí libovolného konektoru. V jedné verzi byl u tohoto generátoru použit přepínač, ale toto provedení se ukázalo jako méně praktické. Cívky jsou navinuty na kostřičkách s feritovým jádrem, pro pásmo středních vln má 70 závitů vodičem 0,15 mm, pro pásmo dlouhých vln kolem 200 závitů téhož vodiče, vinutí je rozděleno do 5 sekcí. Ladicí kondenzátor byl použit jednak vzduchový ze starého elektronkového přijímače, v jiném kuse byl použit polystyrenový ladicí kondenzátor z vyhozeného tranzistoráku.

Stupnici generátoru můžeme ocejchovat pomocí libovolného SV – DV – KV rozhlasového přijímače. Do přijímače (je-li tato možnost) připojíme krátký kousek drátu jako anténu a do její blízkosti umístíme cívku generátoru. Pokud použitý přijímač nemá přípojku pro anténu, určitě má feritovou anténu, no a ta také spolehlivě zachytí signál našeho generátoru. Začneme tím, že pomocný přijímač naladíme na nejnižší kmitočet daného rozsahu (největší vlnovou délku) a prolaďujeme ladicí kondenzátor Clad generátoru, až zachytíme v přijímači jeho signál. Na stupnici generátoru nyní uděláme značku, a přeladíme přijímač na další vyšší kmitočet (nižší vlnovou délku) na jeho stupnici. Opět nalezneme signál generátoru, uděláme další značku a takto pokračujeme v celém přijímaném rozsahu, až máme ocejchovánu celou stupnici generátoru. Může se stát, že v jedné poloze ladicího kondenzátoru přijímáme jeho signál nezávisle na naladění stupnice přijímače, v tom případě máme na generátoru naladěn mezifrekvenční kmitočet přijímače (obvykle 455 kHz, u zahraničních přijímačů může být i jiný), také zde si uděláme na stupnici generátoru značku. Až někdy později budete stavět superhetové přijímače, bude se nám tento kmitočet hodit pro slaďování jejich mezifrekvence.