Vylaďte si CB anténu.

 

Tato jednotka pro ladění antény (ATU) umožňuje přizpůsobit půlvlnné nebo delší antény k impedanci 50 Ohmů anténního vstupu občanské radiostanice 27 MHz (CB). Je užitečná v případech. kdy je použití drátové antény vhodnější, než vertikální (GP) anténa montovaná na střechu. Je to také vhodné řešení při použití improvizované antény, které uživatelé CB používají při provozu z přechodného stanoviště, například při táboření v přírodě a podobně, protože umožňuje použít poměrně efektivní anténu zavěšenou na větve stromů. Samozřejmě, že její konec musí být od závěsu izolován, například pomocí silonové struny.

 

Cívka L má 11 závitů postříbřeného měděného drátu o průměru kolem 1 mm, její vnitřní průměr je cca 15 mm a délka vinutí je 44 mm. Odbočka pro připojení radiostanice je na druhém závitu od studeného (uzemněného) konce. Cívka se do rezonance ladí dvěma kapacitními trimry, větší (C2) je pro hrubé ladění a menší (C1) pro jemné ladění. Tyto trimry ladíme pomocí PSV metru na co nejmenší poměr stojatých vln. Na radiostanici CB zvolte 20 kanál a C1 a C2 nastavte na střed. Nyní stiskněte tlačítko PTT a pomocí C2 nastavte co nejnižší hodnotu PSV. Pak střídavě nastavujte hodnoty C3 a C2, dokud se nedostanete k PSV 1:1. Nakonec ještě můžete pomocí C1 jemněji obvod doladit.

 

Pokud budeme používat stále stejnou anténu, není zapotřebí ATU opět nastavovat. Při použití drátové antény o délce přesně 5,5 metru, je C3 nastaven na maximální kapacitu. Tento ATU je sice určen pro antény o délce poloviny vlnové délky nebo delší, může být také použit pro antény fyzicky kratší. Například použijeme-li anténu o délce pouhé 3 metry, pak zbývající 2,5 metru navineme na PVC trubku. Tím vzniká elektricky zkrácená anténa tzv. BLC (base-loaded coil). V praxi může být tato cívka poněkud kratší než teoretická hodnota, takže skutečnou délku nejlépe určíme metodou pokus – omyl.

 

Celou ATU jednotku uzavřeme do celokovového pouzdra, abychom zabránili nežádoucímu vyzařování. Ladicí trimry jsou přístupné šroubovákem přes malé otvory. K propojení s PSV metrem a CB stanicí slouží kousek koaxiálního kabelu s impedancí 50 Ohmů pomocí odpovídajících konektorů SO257 nebo BNC.

 

ATU For 27-MHz CB Radios Circuit Diagram