NÁHRADA GDO

v radioamatérské praxi.

Jak známo, anténu je kvůli dobré účinnosti naladit do rezonance na pracovním kmitočtu. Za tímto účelem se používá sací měřič rezonance, zvaný také GDO nebo TDO (Grid Dip Oscilátor, Tranzistor Dip Oscilátor). Je jasné, že toto je velice užitečný všestranný přístroj, který by neměl chybět z žádné radioamatérské domácnost. No ale když se běžně stavbou VF zařízení nezabýváme, a anténu ladíme jednou za „uherský rok“, můžeme si pomoci jednoduchým trikem, který si zde popíšeme.

Vycházíme zde z předpokladu, že při přerušování elektrického proudu vznikají elektromagnetické vlny ve velkém rozsahu kmitočtů, známé jako poruchy. No a my z tohoto spektra použijeme ten kmitočet, který právě potřebujeme.

Ale začneme nejprve konstrukcí. Jako základ je zde použito elektromagnetické relé libovolného typu s vhodným napájecím napětím a alespoň s jedním párem kontaktů sepnutých v klidovém stavu. Vezmeme do úvahy to, že čím je vyšší napájecí napětí, tím je současně vyšší úroveň vyráběných poruch. Jelikož nechceme, aby se rušení šířilo nekontrolovatelně všemi směry, je nezbytné generátor uzavřít do kovové krabičky a napájet jej buď z baterie nebo akumulátoru, aby se rušení nedostávalo do sítě. S tímto zařízením tedy můžeme snadno provádět měření a nastavování vysokofrekvenčních zařízení, ale jak – to si povíme dále.

1. Určení rezonančního kmitočtu laděného obvodu.

Při použití přehledového přijímače s překrývajícími se kmitočtovými rozsahy nebo měřiče kmitočtu můžeme zjistit kmitočet testovaného laděného obvodu podle maximální úrovně rušení na vstupu přijímače, nebo vlnoměru.

Pro odstranění vlivu generátoru a přijímače na parametry měřeného obvodu musí mít jeho vazební cívka minimální vazbu s obvodem.

2. Určení rezonančního kmitočtu antény.

Připojením generátoru poruch k testované anténě ANT1 buď přímo, nebo pomocí koaxiálního vedení o délce poloviny vlnové délky, je možné stejně jako u laděného obvodu zjistit její rezonanční kmitočet nebo kmitočty.

И.Григоров, RK3ZK