ANTÉNNÍ LADICÍ ČLEN PRO FT817

Pro výlety bývá oblíbenou stanicí FT817, pro své rozměry a univerzálnost. Jenže – pro práci na KV není pokaždé možnost natáhnout přesně odměřený dipól, nebo jinou vyladěnou anténu a musíme pracovat s provizoriem typu „kus drátu“. Dále uvedený antenní ladicí člen (tuner) je určen pro vysílače do výkonu 5W a přijímače.

Jeho základem je cívka L1 s indukčností kolem 10 uH s odbočkami, přepínanými dvanáctipolohovým jednopólovým přepínačem Př2. Dále je zde vzduchový ladicí kondenzátor s kapacitou kolem 350 až 400 (500) pF ze staršího elektronkového přijímače. V jedné ze zkušebních verzí byl použit ladicí kondenzátor 30 – 285 pF z anténního dílu RM31, aby bylo možno použít anténní člen i pro vyšší výkony. Samozřejmě, že pak bylo nutno upravit i cívku L1 na vyšší indukčnost,  jednoduše tak, že se navinulo ke každé odbočce o jeden závit více. Ladicí kondenzátor je přepínačem Př1 připojen buď před cívku, nebo za cívku – tím je docíleno mnohem širšího vyladění antény, od krátké až po dlouhou. Při pokusech zde byl použit obyčejný silnoproudý páčkový přepínač.

Viz také http://www.next.gr/